Сучасні дослідження показують, що з об’ємного масиву інформації, який студенти отримують упродовж певного періоду навчання, в їхній пам’яті залишається лише його незначна частина. До того ж, така інформація швидко стає застарілою і непотрібною. Тож потрібно більшу увагу зосередити на аналізі результатів навчально-виховної діяльності вищих навчальних закладів, які виконуючи соціальне замовлення суспільства на підготовку фахівців та йдучи шляхом задоволення соціально-психологічних потреб людини в її прагненні до творчої діяльності на наукових засадах, мають, насамперед, формувати у молодих фахівців інтерес до творчих наукових досліджень та навчати володінню методологією науково-дослідницької роботи.
Відповідно до ст. 28, п. 1 Закону України «Про вищу освіту» Коледж - галузевий вищий навчальний заклад або структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження.
У Фінансово-правовому коледжі 20 квітня 2017 року відбулася Перша науково-практична студентська конференція "Актуальні проблеми права та економіки: сучасність, перспективи розвитку". Актуальність теми конференції підтвердила велика кількість її учасників – студентів різних курсів економічного та юридичного факультетів Коледжу. На конференції прозвучало понад чотири десятка наукових доповідей. Широке обговорення мали порушені у доповідях питання, які стосувалися залучення інвестицій в Україну, подолання бюджетного дефіциту в Україні, стану фондового ринку в Україні, розвитку медіації, підстав позбавлення батьківських прав тощо. Учасники конференції демонстрували високий рівень підготовки та проявили творчий підхід до вирішення порушених проблем.
Дякуємо всім учасникам та організаторам за плідну та ґрунтовну роботу на конференції! Сподіваємось, що такі наукові заходи стануть в майбутньому традиційними.
Бажаємо успіхів юним науковцям!