Прийняли участь:

  1. Гончарук Н.І., студентка 2 курсу спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Науковий керівник – Калінько І.В., к.т.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Фінансово-правового коледжу 

Тема тези: «Управління інноваційним розвитком регіону»

  1. Суржик К.Р., студентка 4 курсу спеціальність «Фінанси і кредит»

Науковий керівник – Калінько І.В., к.т.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Фінансово-правового коледжу 

Тема тези: «Протиріччя в управлінні командою проекту»

  1. Шевченко А.О., студентка 4 курсу спеціальність «Фінанси і кредит»

Науковий керівник – Калінько І.В., к.т.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Фінансово-правового коледжу 

Тема тези: «Основи управління віртуальним проектом магазину»


Програма конференції

Секція 6