23 – 24.11.2018 р. в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця проводилась Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Annual Young Medical Scientists’ Conference 2018”.
23.11.2018 р., в рамках проведення конференції, на кафедрі судової медицини та медичного права НМУ керівником СНГ кафедри, к. мед. н., Федоровою О.А. було проведено майстер-клас за темою: «Алгоритм дій лікаря будь-якого фаху при обстеженні пацієнта - жертви фізичного насилля».
Майстер-клас відвідали також і студенти 2 курсу юридичного факультету Фінансово-правового коледжу з викладачем Ковальчук Н.А.: Федорова С., Царегородцева С., Курищук Д, та студенти 1 курсу.
Доповіді були схвалені, викликали чималій інтерес та викликали цікаву дискусію, в якій, окрім студентів, прийняли участь: полковник поліції, к. ю. н., НАВС Александренко О.В., к.мед.н., доцент кафедри СМ НМУ Бондар С.С., викладач Фінансово-правового коледжу Ковальчук Н.А., ас. Ергард Н. та ін.
Доповіді були рекомендовані для подальшої розробки.  
24.11.2018 р., в рамках проведення конференції, в роботі секції «Preventive medicine» також було зроблено доповідь студентів 2 курсу юридичного факультету Фінансово-правового коледжу:
С.  Царегородцева на тему: «Актуальні спільні  судово-медичні та юридичні питання недосконалості спеціалістів та шляхи їх вирішення»;
С. Федорова  на тему: «Актуальні спільні судово-медичні та юридичні питання щодо діяльності руху «АУЄ» та шляхи їх вирішення».