Прийнято участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства" 9 листопада 2018р.
 
Калінько І.В., Колихан А.О., Мигаль В.С. Форми та методи позааудиторної роботи студентів у вищих навчальних закладах (Секція 3 Формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців в умовах інформаційного суспільства)
 
Калінько І.В., Холошня В. В., Пономарчук Н. О. Організація навчання іноземних студентів в Україні  (Секція 2: Інтернаціоналізація вищої освіти, тенденції та виклики)