Вступ за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. В термін з 12 по 26 липня подати заяву у паперовому вигляді про вступ і копії наступних документів:

  1. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (оригінал потрібно пред’явити).
  2. Копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (оригінал потрібно пред’явити).
  3. Копія диплому про здобутий освітній ступінь і додатку до нього.
  4. 4 фотокартки розміром 3 х 4 см.
  5. Копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Відбіркова комісія економічного факультету:

м. Київ, вул. Васильківська, 90. Телефон 521-33-90.

2. З 27 липня по 03 серпня 2018 року скласти вступні випробування:

  • випробування з іноземної мови або подати з 12.07 по 26.07 сертифікат не нижче рівня В2;
  • фахове вступне випробування (програму іспиту буде оприлюднена на сайті економічного факультету не пізніше 12.04.2018 http://econom.univ.kiev.ua/).

3. Список рекомендованих до зарахування – 04 серпня 2018 р.

4.
Подати з 04 по 10 серпня 2018 р. особисто до Приймальної комісії Університету документи згідно переліку:

Оригінал диплому про здобутий освітній ступінь і додаток до нього.

5. Укласти договір у випадку участі у конкурсі за кошти фізичних, юридичних осіб (контракт).

6. Зарахування на навчання за державним замовленням – 07 серпня 2018 року, за кошти фізичних, юридичних осіб (контракт) – 11 серпня 2018 року.

Вартість навчання за контрактом за даними 2017-2018 навчального року:

Спеціальність

Освітня програма

Вартість одного року

навчання, грн

денна

заочна

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Банківська справа

31500

21000

Фінанси публічного сектору / Public Sector Finance (Програма подвійного диплому разом з Норд Університетом, Норвегія)

49350

 

Менеджмент державних фінансів

31500

21000

Корпоративні фінанси

31500

21000

Фінансові ринки та ризик-менеджмент / Financial Markets and Risk Management (Програма подвійного диплому разом з Університетом Масарика в м.Брно, Чехія)

49350

 

Управління ризиками та страхування

29400

21000