План роботи Вченої ради

Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж»

на 2014-2015 навчальний рік

 Затверджено на засіданні Вченої ради 21 грудня 2014 року

 

Дата засідання

Питання, що виносяться на

 розгляд Вченої ради

Доповідачі

1

2

3

21 грудня

2014 року

1.        Обговорення проекту плану роботи Вченої ради Коледжу на 2014-2015 навчальний рік. Затвердження плану роботи Вченої ради Коледжу на 2014-2015 навчальний рік;

 

2.        Обговорення та затвердження «Положення про проходження практики студентами Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»;

 

3.        Висунення кандидатур та затвердження заступника голови Вченої ради та заступника вченого секретаря;

 

4.        Завдання планування, організації та забезпечення прийому абітурієнтів на 2015 рік;

 

 

5.        Обговорення та ухвалення  Концепції освітньої діяльності Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» до 2019 року;

 

6.        Про допомогу учасникам бойових дій в АТО;

 

7.        Зміни в проведенні Державної підсумкової атестації (зміни до «Положення про Державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загально-середньої освіти»);

 

8.        Про проект кошторису Коледжу на 2015 рік;

 

9.        Внесення змін до Положення про оплату за надання освітніх послуг (обговорення проекту Положення про надання знижок в оплаті за навчання).

Заступник директора з навчально-методичної роботи

 

 

Голова Вченої ради

 

 

Відповідальний секретар Відбіркової комісії 

 

 

Голова Вченої ради

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Заступник директора з навчально-методичної роботи

 

Завідувачі випускових кафедр

 

 

 

Заступник голови Вченої ради

 

Завідувач кафедри соціальних та математичних дисциплін

 

 

Головний бухгалтер

 

Головний бухгалтер

24 січня

 2015 року

1.        Внесення змін до діючого Статуту Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»;

 

2.        Про підготовку нової редакції Статуту Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» відповідно до Закону України «Про вищу освіту»;

 

3.        Підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії 2014-2015 навчального року;

 

4.        Про внесення змін до нормативних документів Коледжу з  питань організації навчального процесу відповідно до нового Закону України «Про Вищу освіту» № 1556-VIIвід 01.07.2014р.;

 

5.        Обговорення наказу Міністерства освіти і науки України №1547 від 30.12.2014р. «Про затвердження Положення про Державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загально-середньої освіти»;

 

6.        Про проведення Державної підсумкової атестації з української мови у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (лист №14.1-10-470 від 17.02.2012р.);

 

7.        Закон України «Про вищу освіту» ст. 25 «Акредитація освітніх програм підготовки бакалаврів» за напрямами «Економіка і підприємництво», «Право». Обговорення плану роботи по підготовці звіту випускової кафедри фінансів і кредиту та випускової кафедри правознавства;

 

8.        Про перейменування, реорганізацію та створення нових кафедр (зміни структури Коледжу у відповідності до нового Закону України  «Про вищу освіту»).

Голова вченої ради  

 

 

 

Голова вченої ради

 

 

 

 

Заступник директора з навчально-методичної роботи

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи

 

 

 

Заступник директора з навчально-методичної роботи

 

 

 

Заступник директора з навчально-методичної роботи

 

 

Завідувачі випускових кафедр

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради

Завідувачі кафедр

 

21 лютого

2015 року

1.        Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників на 2015 рік. Затвердження плану-графіку  підвищення кваліфікації на 2015 рік;

 

2.        Організаційне та фінансове забезпечення підготовки акредитаційних справ випусковими кафедрами: фінансів і кредиту та правознавства;

 

3.        Перспективи прийому на навчання до Коледжу у 2015 році. Підготовка та проведення Днів відкритих дверей;

 

4.        Обговорення результатів  та підсумки науково-дослідної роботи студентів Коледжу за 2014 рік. Показники наукової діяльності;

 

5.        Наукові та навчально-методичні видання Коледжу;

 

6.        Підсумки роботи студентського наукового товариства Коледжу;

 

7.        Про план заходів профорієнтаційної роботи Коледжу. Обговорення, підсумки роботи.

Інспектор відділу кадрів

Заступник директора з навчально-методичної роботи

 

Завідувачі кафедр 

 

 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи

 

 

Завідувачі кафедр 

 

 

 

Голова вченої ради

 

 

Голова студентського наукового товариства

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Голова студентського наукового товариства

21 березня

 2015 року

1.        Конференції, семінари, зустрічі. Обговорення результатів та підвищення підсумків по організації наукових досліджень;

 

2.        Про програми вступних та фахових випробувань вступної кампанії 2015 року;

 

3.        Про Апеляційну комісію, її склад, обговорення Положення про Апеляційну комісію;

 

4.        Кадрове забезпечення виконання науково-дослідної роботи;

 

 

5.        Про конкурс студентських наукових робіт. Організація, мета проведення;

 

 

6.         Про Дні відкритих дверей. Організація та проведення профорієнтаційних заходів.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

 

 

Голова Відбіркової комісії

 

 

Голова Відбіркової комісії

 

 

Інспектор відділу кадрів

Завідувачі випускових кафедр

 

 

Завідувач випускової кафедри правознавства;

Завідувач випускової кафедри фінансів і кредиту

Заступник директора з навчально-виховної роботи

24 квітня

2015 року

1.        Інформація про досягнення, перспективи розвитку, проблеми виховної роботи;

 

2.        Обговорення, графік проведення, організація заходів культурно-естетичного виховання;

 

3.        Заходи по вдосконаленню публікаційної активності педагогічних та науково-педагогічних працівників та студентів Коледжу;

 

4.        Благодійні акції та акції соціального спрямування;

 

 

5.        Спортивні заходи ;

 

 

 

6.        Підсумки підготовки акредитаційних справ до розгляду експертної комісії Департаменту ліцензування та акредитації Міністерства освіти і науки України;

 

7.        Про зміни до освітніх програм підготовки «молодших спеціалістів» та «бакалаврів», до навчальних та робочих планів.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

 

Викладач кафедри гуманітарних дисциплін і фізичної підготовки

Завідувачі випускових кафедр

Голова студентського наукового товариства

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи

 

 

Викладач кафедри гуманітарних дисциплін і фізичної підготовки В.В. Сосновський

Заступник директора з навчально-методичної роботи

 

 

Заступник директора з навчально-методичної роботи

25 травня

2015 року

1.        Про склад та затвердження Державних екзаменаційних комісій;

 

2.        Про проведення державної атестації на І-і та ІІ-і курси, ОКР «молодші спеціалісти»;

 

 

3.        Обговорення та підготовка до роботи з виїзною експертною комісією з акредитації ОКР «бакалавр» з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво» та «Право»;

 

4.        Обговорення проекту інформаційного забезпечення вищих навчальних  закладів на 2015-2016 навчальні роки, фінансова підтримка проекту;

 

5.        Про господарську діяльність, підсумки, напрями діяльності, недоліки. Обговорення та затвердження проекту плану ремонтних  робіт на літній період;

 

6.        Обговорення та підготовка до випуску 2015 року.

Заступник директора з навчально-методичної роботи

 

Методисти з економічної освіти

Методисти з юридичної освіти

Заступник директора з навчально-виховної роботи

 

 

 

Завідувач бібліотечно-інформаційним центром

Головний бухгалтер

 

Завідувач господарством

 

 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи

23 червня

2015 року

1.        Аналіз навчально-виховної роботи за 2014-2015 навчальний рік: якість освіти та шляхи її вдосконалення;

 

2.        Затвердження пропозицій про визнання кращими викладачами Коледжу 2014-2015 навчальний рік;

 

3.        Про норми часу навчальної роботи у відповідності до нового Закону України «Про вищу освіту»;

 

4.        Про види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників;

 

5.        Обговорення та розподіл педагогічного навантаження на 2015-2016 навчальний рік у відповідності до ст. 56 Закону України «Про вищу освіту».

Заступник директора з навчально-виховної роботи

 

Голова Вченої ради

 

 

Інспектор відділу кадрів

Головний бухгалтер

 

 

Заступник директора з навчально-методичної роботи

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи