ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ»

Наказ

 

м. Київ

 

«20» жовтня 2014 р.                                                                     № 1-10/14

 

Про запобігання правопорушенням,

посадовим зловживанням та хабарництву

 

Згідно вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Наказу  Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року № 1380/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи» із змінами, внесеними згідно з наказами від 30.09.2011 р. № 3099/5, від 19.08.2013 р. № 1728/5 з метою запобігання правопорушенням, посадовим зловживанням, хабарництву в системі вищої освіти,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Забезпечити контроль за дотриманням законодавчих та нормативних документів з питань вищої освіти членам Відбіркової комісії,  педагогічними і науково-педагогічними працівниками, не допускати посадових зловживань, правопорушень і хабарництва серед працівників навчального закладу.

 

2.Посилити відповідальність членів Відбіркової комісії за дотриманням вимог чинного законодавства під час проведення вступної кампанії у 2015 році.

 

3. Забезпечити об'єктивність оцінювання знань абітурієнтів, зокрема, шляхом удосконалення організації проведення вступних іспитів, що передбачені розробленими правилами прийому.

 

4. Провести серед всього складу Відбіркової комісії роз'яснювальну роботу, звернувши увагу на розвиток і утвердження партнерських, чесних і доброзичливих стосунків із абітурієнтами. Попередити факти тиску на абітурієнтів, які інформують керівництво вищого навчального закладу про факти хабарництва з боку викладачів та інших посадових осіб.

 

5. Провести засідання складу Відбіркової комісії з порядком денним "Вищий навчальний заклад – територія вільна від хабарництва і корупції".

 

6. Вжити заходів щодо широкого залучення органів студентського самоврядування, представників місцевих органів влади, підприємств установ та організацій, для яких здійснюється набір абітурієнтів їх майбутніх фахівців, до роботи, спрямованої на запобігання правопорушенням, посадовим зловживанням, хабарництву у Коледжі.

 

7. Забезпечити функціонування у вищому навчальному закладі "Телефону довіри", "Електронної пошти побажань і зауважень щодо роботи Відбіркової комісії" та "Скриньки побажань і зауважень щодо роботи Відбіркової комісії" біля інформаційних стендів.

 

8.Забезпечити здійснення заходів щодо недопущення фактів хабарництва та корупції при проведенні прийому до Коледжу.

 

9. Вжити заходів щодо належного організаційного рівня роботи Відбіркової комісії та відкритості і прозорості проведення вступних випробувань.

 

10.Сприяти громадському контролю з боку органів місцевого самоврядування за роботою Відбіркової та Апеляційної комісій шляхом залучення представників місцевих органів влади до участі у прийомі абітурієнтів, які не задоволені розглядом їх апеляцій.

 

11. Забезпечити дотримання вимог Умов прийому до щодо єдиної форми і кількості вступних випробувань для абітурієнтів, які вступають на навчання.

 

12. При необхідності залучити представників місцевих органів влади до засідання Відбіркової комісії під час розгляду питання зарахування на перший курс.

 

13.До 01.09.2015 року проінформувати Міністерство освіти і науки України щодо заходів вжитих по попередженню фактів хабарництва та корупції, якщо таки мали місце.

 

14. Забезпечити виконання указів, розпоряджень та доручень Президента України, інших розпорядчих документів вищих органів виконавчої влади щодо запобігання правопорушенням, посадовим зловживанням, хабарництву в системі вищої освіти.

 

15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  

Директор                                                          Губанова Т.О.