1 курс, молодший спеціаліст. Спеціальність 081 Право і 072 Фінанси, банківська справа та страхування


1. Історія України.
2. Математика.
3. Українська мова.
4. Українська література. 
5. Іноземна мова.
6. Правознавство.

2 курс, молодший спеціаліст. Спеціальність 081 Право

1. Логіка.
2. Іноземна мова.
3. Історія української і зарубіжної культури.
4. Теорія права.
5. Українська мова за професійним спрямуванням. 
6. Історія правничої думки в Київському університеті.
7. Історія держави і права зарубіжних країн.
8. Історія правової та державницької думки.
9. Вступ до університетських студій.

3 курс, молодший спеціаліст. Спеціальність 081 Право

1. Адміністративне право.
2. Адвокатура.
3. Іноземна мова.
4. Науковий образ світу.
5. Кримінальне право.
6. Екологічне право.
7. Фінансове право.
8. Конституційне право.
9. Логіка.
10. Цивільне право.

2 курс, молодший спеціаліст; 1 курс, бакалавр. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

1. Теорія ймовірностей та математична статистика.
2. Економічна теорія. 
3. Іноземна мова.
4. Основи зеленої економіки.
5. Вища математика для економістів.
6. Вступ до спеціальності.
7. Історія економіки та економічної думки.
8. Сучасні інформаційні технології.

3 курс, молодший спеціаліст; 2 курс, бакалавр. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

1. Страхування.
2. Фінанси.
3. Менеджмент.
4. Іноземна мова.
5. Психологія масової поведінки. 
6. Економіка підприємств.
7. Статистика.

1 курс, бакалавр. Спеціальність 081 Право

1. Теорія права.
2. Вступ до університетських студій.
3. Історія держави і права зарубіжних країн.
4. Історія правової та державницької думки.
5. Іноземна мова.
6. Українська та зарубіжна культура.
7. Історія держави і права України.
8. Логіка.
9. Історія правничої думки в Київському університеті. 

2 курс, бакалавр. Спеціальність 081 Право

1. Римське право.
2. Цивільне право.
3. Конституційне право.
4. Міжнародне публічне право.
5. Науковий образ світу.
6. Юридична деонтологія.
7. Фінансове право.
8. Адміністративне право.
9. Міжнародне публічне право. 
10. Кримінальне право.

3 курс, бакалавр. Спеціальність 081 Право

1. Цивільне право.
2. Філософія.
3. Адміністративне судочинство. 
4. Цивільний процес України.
5. Господарське право.
6. Соціально-політичні студії.
7. Екологічне право.
8. Кримінальне право.
9. Конституційне право.

4 курс, бакалавр. Спеціальність 081 Право

1. Криміналістика.
2. Кримінальне процесуальне право.
3. Міжнародне приватне право.
4. Земельне право.
5. Речове та спадкове право.
6. Трудове право.
7. Господарське процесуальне право.
8. Конкурентне право.

3 курс, бакалавр. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. Податкова система і податкова політика.
2. Фінанси підприємств.
3. Ринок фінансових послуг.
4. Фінансова математика.
5. Бухгалтерський облік. 
6. Державні фінанси.

4 курс, бакалавр. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. Екологічна економіка.
2. Пенсійне та соціальне забезпечення.
3. Ринок державної та муніципальної політики.
4. Міжбюджетні відносини.
5. Фінансовий менеджмент.
6. Психологія реклами.