У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Відповідно до ст. 73 закону України «про вищу освіту», Статуту Фінансово-правового коледжу та, враховуючи фактичний попит на фахівців за окремими спеціальностями, з 1 вересня 2018 року розмір вартості освітніх послуг для студентів, які будуть зараховані на навчання (переведені або поновлені з інших вищих навчальних закладів) у 2019/2020 навчальному році окремо за освітньо-кваліфікаційними або освітніми рівнями, напрямами підготовки, спеціальностями та формами навчання становить:

- вартість навчання за один навчальний рік за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 081 Право, 072 Фінанси, банківська справа і страхування 19 800 гривень на денній формі навчання;

- вартість навчання за один навчальний рік за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 081 Право, 072 Фінанси, банківська справа і страхування 12 000 гривень на заочній формі навчання;

- вартість навчання за один навчальний рік за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей 081 Право, 072 Фінанси, банківська справа і страхування 19 800 гривень на денній формі навчання;

Форма оплати готівкова та безготівкова. Строки внесення оплати щомісяця, до 10 числа кожного поточного календарного місяця.

У Коледжі існує гнучка система знижок в оплаті освітніх послуг.
Консультації з приводу надання знижок можна отримати за телефоном (044) 243-42-93 Мулянова Тетяна Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи.