Губанова Тамара Олексіївна
Доктор юридичних наук, доцент
Заслужений юрист України
Директор Фінансово-правового коледжу

Освіта: вища юридична,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Спеціальність: Правознавство
Науковий ступень: доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент

Біографічна довідка
 1. У 1983 році закінчила Київський ордена Леніна політехнічний інститут. Спеціальність «Автоматизовані системи керування».
 2. З 24 лютого 1998 року прийнята на посаду помічника директора у Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 3. З вересня 2006 року переведена на посаду заступника директора Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 4. У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність «Правознавство», кваліфікація магістр права.
 5. З 01 вересня 2012 року призначена на посаду директора Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж». Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка реорганізовано у ПВНЗ “Фінансово-правовий коледж” з 02 серпня 2012 року.
 6. У 2013 році отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук. Захистила дисертацію на тему «Правове забезпечення державного фінансового контролю в Україні» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).
 7. 28 червня 2017 року присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».
 8. Отримано сертифікат “Перших Київських державних курсів іноземних мов” про поглиблене володіння англійською мовою за рівнем В2.
 9. 23 жовтня 2018 року здобула вчене звання – доцент.
 10. У 2018 році отримала науковий ступінь доктора юридичних наук. Захистила  дисертацію на тему «Адміністративно-правові засади організації та функціонування коледжів: порівняльно-правове дослідження» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Пріоритетні напрямки наукових пошукових досліджень:
Монографії:
 1. Правове забезпечення державного фінансового контролю в Україні / Монографія: За заг. ред. д.ю.н., проф. П.В. Діхтієвського. – К.: ЦП «Комприт», 2014. – 154 с.
 2. Правове забезпечення державного фінансового контролю в Україні / Монографія: Тамара Олексіївна Губанова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика». – 2017. – 188 с.
 3. Алгоритм розвитку державного фінансового контролю в Україні / Методологія в праві. Серія «Про українське право»: колективна монографія: І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.; за заг. ред. І. Безклубого. – розд. IV, гл. 6, 6.3; - К.: Грамота, 2017. – 650-656 с.
 4. Правова соціалізація юридичної освіти в Україні під час дії «transitional justice» / Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні: колективна монографія: за заг. ред. А. П. Бущенка, М. М. Гнатовського / Губанова Тамара Олексіївна – розд. 5, гл. 5.1; - К.: «РУМЕС», 2017. – С. 491-496.
 5. Нормативно-правове забезпечення електронного документообігу при організації навчального процесу у коледжах як шлях до подолання дисфункцій права у правовому регулюванні / Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.5-16
 6. Публічне адміністрування у сфері організації та функціонування коледжів в Україні: історія, зарубіжний досвід, сучасний стан та тенденції розвитку / Монографія: Тамара Олексіївна Губанова. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 344с.
Список наукових та навчально-методичних праць

Нагороди:
 1. Подяка Київської обласної ради за підготовку висококваліфікованих, ерудованих юристів, випуску 2006 року, які гідно демонструють свою фаховість та примножують українські правові традиції (жовтень 2016)
 2. Подяка благодійної організації «Небайдужі серця» за активну громадську позицію та надану матеріальну допомогу воїнам Збройних сил України у 2015 р.
 3. Подяка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України за плідну організаторську і творчу роботу з удосконалення навчально-виховного процесу в національній системі освіти України (2013 р.)
 4. Грамота від Декана економічного факультету д.е.н., проф. Базилевича В. Д. за високий професіоналізм і вагомий особистий внесок у розвиток освіти у 2015 р.
 5. Подяка від Центру україно-європейського наукового співробітництва за всебічну допомогу в організації студентського навчального візиту в міжнародні організації International institutions study visit-2018.
 6. Почесне звання Заслужений юрист України (Указ Президента України від 28 червня 2017 року № 168/2017)
Коло наукових інтересів:
 • Правове забезпечення державного фінансового контролю та суспільні відносини, що виникають внаслідок організації та здійснення державного фінансового контролю
 • Здійснення державного фінансового контролю у зарубіжних країнах
 • Дослідження в сфері теорії права та доктринальних формувань адміністративно-правового статусу закладів вищої освіти
 • Проблеми порівняльного правознавства в контексті запровадження європейського вектору розвитку законодавчого регулювання функціонування закладів вищої освіти.
 • Інноваційні освітні технології
 • Дослідження сфери організації та функціонування коледжів в Україні
Є автором більш ніж 100 публікацій, з них 80 наукових та більш ніж 20-ти навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч. 5 які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.