У 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

ВІДПОВІДНО ДО СТ. 73 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ», СТАТУТУ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ ТА, ВРАХОВУЮЧИ ФАКТИЧНИЙ ПОПИТ НА ФАХІВЦІВ ЗА ОКРЕМИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ, З 1 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ РОЗМІР ВАРТОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ БУДУТЬ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ (ПЕРЕВЕДЕНІ АБО ПОНОВЛЕНІ З ІНШИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ) У 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ОКРЕМО ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ АБО ОСВІТНІМИ РІВНЯМИ, НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ, СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ТА ФОРМАМИ НАВЧАННЯ СТАНОВИТЬ:

- ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА ОДИН НАВЧАЛЬНИЙ РІК ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 081 «ПРАВО», 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ» 18 (ВІСІМНАДЦЯТЬ ) ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ;

- ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА ОДИН НАВЧАЛЬНИЙ РІК ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 081 «ПРАВО», 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ» 10 (ДЕСЯТЬ) ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА ЗАОЧНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ;

- ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА ОДИН НАВЧАЛЬНИЙ РІК ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 081 «ПРАВО», 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ» 18 (ВІСІМНАДЦЯТЬ ) ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ.

ФОРМА ОПЛАТИ ГОТІВКОВА ТА БЕЗГОТІВКОВА. СТРОКИ ВНЕСЕННЯ ОПЛАТИ ЩОМІСЯЦЯ, ДО 10 ЧИСЛА КОЖНОГО ПОТОЧНОГО КАЛЕНДАРНОГО МІСЯЦЯ.

У КОЛЕДЖІ ІСНУЄ ГНУЧКА СИСТЕМА ЗНИЖОК В ОПЛАТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ.

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПРИВОДУ НАДАННЯ ЗНИЖОК МОЖНА ОТРИМАТИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ (044) 243-42-93 МУЛЯНОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ.

ОПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В НАШОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НЕ ЗМІНЮВАЛАСЬ З 2008 РОКУ.