Інформація, яка підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів, відповідно до вимог підпункту 3 частини другої статті 16, пункту 4 частини третьої статті 32, частини першої статті 79 Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про доступ до публічної. інформації", Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Бюджетного кодексу УкраїниЗакону України "Про вищу освіту".

1. Статут Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж". 

2. Положення про організацію навчального процесу.

3. Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр".

4. Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр".

5. Навчальний план спеціальності 081 Право ОКР "Молодший спеціаліст".

6. Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОКР "Молодший спеціаліст".

7. Склад керівних органів Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

8. Кошторис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

9. Фінансовий звіт про діяльність Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

10. Штатний розпис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

11. Результати щорічного оцінювання здобувачів освіти.

12. Положення про Екзаменаційну комісію.

13. Ліцензії та сертифікати акредитації

14. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та інших працівників Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж":

- Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

- Договір про проведення курсів підвищення кваліфікації

- План-графік підвищення кваліфікації

15. Звіт директора Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж"

16. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

17. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

18. Договір про співробітництво з науково-дослідницькими центрами юридичного факультету КНУ імені Тарса Шевченка