Відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту Коледжу, з метою вдосконалення навчального процесу по реалізації законодавства про освіту і впровадження системи ступеневої неперервної підготовки фахівців створено структурні підрозділи Коледжу, що забезпечують навчально-виховний процес та соціально-побутові потреби студентів та працівників Коледжу.

І. Директор.

ІІ. Адміністративна частина (відділ).

IІІ. Фінансово-бухгалтерський відділ.
- бухгалтерія;
- каса.

ІV. Відділ кадрів.

V. Навчальна частина:

1. Юридичний факультет
- кафедра гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки
- кафедра загальноюридичних дисциплін
- кафедра правознавства (випускова)

2. Економічний факультет
- кафедра соціальних та математичних дисциплін
- кафедра загальноекономічних дисциплін
- кафедра фінансів і кредиту (випускова)

3. Циклові комісії:
-циклова (предметна) комісія правознавства (випускова)
-циклова (предметна) комісія гуманітарних дисциплін
-циклова (предметна) комісія охорони здоров'я та фізичної підготовки
-циклова (предметна) комісія фінансів і кредиту (випускова)
-циклова (предметна) комісія соціальних та математичних дисциплін

4. Навчальні аудиторії:
- лекційні (№ 6, 7, 8) – вул. Пітерська, 5а
- семінарські (№ 1, 2, 3, 5, 9, 10) – вул. Пітерська, 5а

5. Комп’ютерні класи:
- медіа-кабінет № 4, вул. Пітерська, 5а

6. Спортивний зал, спортивний майданчик (вул. Петровського, 1).

VI. Інформаційний центр:
- бібліотека (вул. Пітерська, 5а);

VII. Господарсько-технічний відділ.

VIII. Їдальня.

ІХ. Медичний пункт.

admin.jpg