Київський національний університет  імені Тараса Шевченка
 Економічний факультет

Наукове товариство студентів та аспірантів

XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2018: Економіка»
 27-29 березня 2018 року на базі Економічного факультету  КНУ імені Тараса Шевченка відбулась конференція. Метою конференції  було обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація наукових результатів економічних досліджень.
Засідання конференції  проходили  по секціях за напрямами:
  1. Економічна теорія та економічна політика.
  2. Банківська справа.
  3. Фінанси.
  4. Менеджмент.
  5. Страхування.
  6. Облік та статистика.
  7. Економічна кібернетика.
  8. Міжнародна економіка та маркетинг.
  9. Економіка підприємства та підприємництво.
Учасниками  конференції є студенти економічного факультету Коледжу:
4 курс:
Морозова А.Д., тема: «Управління системою інформаційних потоків проектно-орієнтованих підприємств».
Бурла Н.О. «Імплементація європейських стандартів у державну політику України у сфері інноваційної діяльності».
Суржик К.Р., тема: «Управління ризиком як інструментом антикризового управління підприємством».
Шевченко А.О., тема: «Особливості інноваційного розвитку акціонерного  товариства в умовах сучасних інтеграційних процесів».
Шаман Я.О., тема: «Управління інформаційними ризиками на підприємстві».
Линець А.О., тема: «Стан та перспективи розвитку транспортної логістики в Україні».
(науковий керівник  к.т.н.,доц. Калінько І.В.)
 
Кириченко М.В., Бочарова Є.Є. тема: «Сучасний маркетинг у банківській діяльності».  
(науковий керівник – д.е.н.,доц., Лисенок О.В).

3курс:
Гончарук Н.І., Косенко М.О., тема:«Особливості формування доходної частини місцевих бюджетів».
Бочарова Є.Є., Кириченко М.В., тема: «Управління капіталом підприємства в умовах ринкової трансформації економіки України».
(науковий керівник  - к.е.н.Осіпова Л.В.)
 
2 курс:
Предко С.С., тема: «Екологічне підприємництво».
Пєвнєв Н.Р., тема: «Технологія сучасного маркетингу».
Токарева Д.Д., тема: «Експорт продуктів сільського господарства».
Удальцова В.С., тема: «Проблеми інтеграції людей з обмеженими можливостями в процесі покращення зайнятості населення та економічного росту».
Нізомова К.С., тема: «Страхування авто в Україні».
(науковий керівник – д.е.н.Вітренко А.О.)