Адела Рябова, студентка 1 курсу спеціальності 081 Право взяла участь у Всеукраїнському круглому столі «Права людини: здобутки, проблеми та перспективи», який проводився з нагоди 71-ої річниці прийняття Загальної декларації прав людини.
Організатором проведення виступив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Інститут управління і права
На пленарному засіданні взяли участь:
Сергій Миколайович Прилипко (доктор юрид. наук, професор, академік НАПрНУ), Ніна Іванівна Карпачова (канд. юрид. наук, Перший Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Віце-президент Європейського Інституту Омбудсмана, Перший Віце-президент Союзу юристів України), Анна Адамська-Галлант (міжнародна головна експертка з питань судової реформи Проєкту «Право-Justice» (Польща).