У 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Відповідно до ст. 73 закону України «про вищу освіту», Статуту Фінансово-правового коледжу та, враховуючи фактичний попит на фахівців за окремими спеціальностями, з 01 січня 2020 року розмір вартості освітніх послуг для студентів, які будуть зараховані на навчання (переведені або поновлені з інших закладів освіти) у 2020/2021 навчальному році окремо за освітньо-кваліфікаційними рівнями або освітніми ступенями, спеціальностями та формами навчання становить:

- вартість навчання за один навчальний рік за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 081 Право; 072 Фінанси, банківська справа і страхування 23 400 гривень на денній формі навчання;

- вартість навчання за один навчальний рік за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 081 Право; 072 Фінанси, банківська справа і страхування 17 000 гривень на заочній формі навчання;

- вартість навчання за один навчальний рік за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» спеціальностей 081 Право; 072 Фінанси, банківська справа і страхування 23 400 гривень на денній формі навчання;

Форма оплати готівкова та безготівкова. Строки внесення оплати - щомісяця, до 10 числа кожного поточного календарного місяця.

У Коледжі існує гнучка система знижок в оплаті освітніх послуг.
Консультації з приводу надання знижок можна отримати за телефоном (044) 243-42-93 Мулянова Тетяна Миколаївна, заступник директора з навчально-методичної роботи.