Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Інформація, яка підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів, відповідно до вимог підпункту 3 частини другої статті 16, пункту 4 частини третьої статті 32, частини першої статті 79 Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Бюджетного кодексу України.


Статут Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж", 2022 р. 
Ліцензії та сертифікати акредитації
Стратегія розвитку Фінансово-правового коледжу на 2023-2028 роки
Склад керівних органів Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

Освітня програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОС бакалавр, 2022 р.

Рецензії на освітню програму «Право» спеціальності 081 Право підготовки бакалаврів (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

Освітня програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОС бакалавр, 2020 р. 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОПС фаховий молодший бакалавр, 2020 р.

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОПС фаховий молодший бакалавр, 2020 р.Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОПС фаховий молодший бакалавр, 2023 р.

Рецензії на освітньо-професійну програму «Право» підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 081 «Право»

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти, 01.02.2023 р.

Результати моніторингу якості освіти:
Щорічне оцінювання здобувачів освіти у 2022-2023 н.р.
Щорічне оцінювання здобувачів освіти у 2021-2022 н.р.
Щорічне оцінювання здобувачів освіти у 2020-2021 н.р.

Щорічний звіт про діяльність керівника  Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж", 2022 р.

Річний звіт про діяльність Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" за 2022 рік
Річний звіт про діяльність Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" за 2021 рік
Річний звіт про діяльність Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" за 2020 рік

Правила прийому до Фінансово-правового коледжу

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами:
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Положення про реалізацію права на освіту осіб з особливими освітніми потребами, 2019 р.
План пандусу Фінансово-правового коледжу

Вартість навчання 2023-2024 н.р.
Вартість навчання 2022-2023 н.р.
 
Вартість навчання 2021-2022 н.р.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати 2023-2024 н.р.
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати 2022-2023 н.р.
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати 2021-2022 н.р.

Штатний розпис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" 2023 р.
Штатний розпис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" 2022 р.
Штатний розпис 
Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" 2021 р.


Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж», 2020 р.

Інформація про вакантні посади ЗО та проведення конкурсу, 01.08.2023 р.

Реквізити для оплати навчання

Національна рамка кваліфікацій

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Проєкт Стандарту фахової передвищоі освіти освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 081 Право

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 2020 р.

Довідка про включення до Державного реєстру вищих навчальних закладів.

Договір оренди, 2023 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу «Київський юридичний журнал», 2021 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу «Київський економічний часопис», 2021 р.


Кошторис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" 2023-2024 н.р.
Кошторис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" 2022-2023 н.р.
Кошторис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" 2021-2022 н.р.


Звіт про використання та надходження коштів за 2022 рік
Звіт про використання та надходження коштів за 2021 рік

Звіт про використання та надходження коштів за 2020 рік


Звіт про наукову діяльність та наукові результати за 2022 рік

Звіт з наукової роботи (за результатами 2021-го року)


Звіт про роботу практичного психолога Фінансово-правового коледжу за 2022 рік
Звіт про роботу практичного психолога Фінансово-правового коледжу за 2021 рік
Звіт про роботу практичного психолога Фінансово-правового коледжу за 2020 рік

Порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до булінгу, 2021 р.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу, 2021 р.

Стратегія розвитку кадрового потенціалу, 2019 р.