Інформація, яка підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів, відповідно до вимог підпункту 3 частини другої статті 16, пункту 4 частини третьої статті 32, частини першої статті 79 Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про доступ до публічної. інформації", Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Бюджетного кодексу УкраїниЗакону України "Про вищу освіту".

1. Статут Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж". 

2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

3. Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

4. Довідка про включення до Державного реєстру вищих навчальних закладів.

5. Договір оренди

6. Положення про організацію навчального процесу.

7. Концепція розвитку Фінансово-правового коледжу на 2019-2024 роки.

8. Графік навчального процесу на 2019-2020 навчальний рік


9. Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр".

10. Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр".

11. Навчальний план спеціальності 081 Право ОКР "Молодший спеціаліст".

12. Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОКР "Молодший спеціаліст".

13. Освітня програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право

14. Освітня програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування

15. Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОКР "Молодший спеціаліст"

16. Склад керівних органів Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

17. Кошторис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

18. Фінансовий звіт про діяльність Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

19. Штатний розпис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

20. Результати щорічного оцінювання здобувачів освіти.

21. Положення про Екзаменаційну комісію.

22. Положення про порядок замовлення, видачі, обліку та дизайн документів про вищу освіту

23. Ліцензії та сертифікати акредитації

24. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та інших працівників Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж":

- Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

- Договір про підвищення кваліфікації між ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України та Фінансово-правовим коледжем

- Договір на надання послуг з підвищення кваліфікації між Інститутом післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка та Фінансово-правовим коледжем 

- План-графік підвищення кваліфікації

25. Звіт директора Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж"

26. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

27. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

28. Договір про співробітництво з науково-дослідницькими центрами юридичного факультету КНУ імені Тарса Шевченка

29. План науково-дослідницьких та пізнавально-навчальних заходів

30. Звіт про роботу практичного психолога 2019-2020 н. р.

31. Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство галузі знань 0304 Право

32. Експертні висновки  первинної акредитації освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

33. Кадрове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення освітньо-професійної програми 072 Фінанси, банківська справа та страхування

34. Про особливості організації освітнього процесу у 1 семестрі 2020-2021 навчального року

35. Розпорядження «Про особливості організації освітнього процесу в період  з 14.09.2020 р. по 28.09.2020 р., що оголошений «помаранчевим» рівнем епідемічної небезпеки»