Інформація, яка підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів, відповідно до вимог підпункту 3 частини другої статті 16, пункту 4 частини третьої статті 32, частини першої статті 79 Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про доступ до публічної. інформації", Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Бюджетного кодексу УкраїниЗакону України "Про вищу освіту".


Статут Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж". 

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Довідка про включення до Державного реєстру вищих навчальних закладів.

Договір оренди

Положення про організацію навчального процесу.

Щодо планування проведення занять у 2021-2022 навчальному році

Концепція розвитку Фінансово-правового коледжу на 2019-2024 роки.

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти

Розпорядження Про затвердження протиепідемічних заходів у Фінансово-правовому коледжі на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр".

Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр". Заочна форма.

Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр".

Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр". Заочна форма.

Навчальний план спеціальності 081 Право ОПС "Фаховий молодший бакалавр".

Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПС "Фаховий молодший бакалавр".

Освітня програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОС бакалавр

Освітня програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОС бакалавр

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОПС фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОПС фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОКР молодший спеціаліст

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОКР молодший спеціаліст

Склад керівних органів Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

Кошторис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

Фінансовий звіт про діяльність Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

Штатний розпис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

Результати щорічного оцінювання здобувачів освіти.

Положення про Екзаменаційну комісію.

Положення про порядок замовлення, видачі, обліку та дизайн документів про вищу освіту

Ліцензії та сертифікати акредитації

Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників:

- Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

- План-графік підвищення кваліфікації

Звіт директора Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж"

План науково-дослідницьких та пізнавально-навчальних заходів

Звіт з наукової роботи (за результатами 2020-го року)

Меморандум про співробітництво між Фінансово-правовим коледжем та Київським міським осередком Всеукраїнської громадської організації «Європейська Асоціація Студентів Права ELSA Україна» ELSA Kyiv 

Звіт про роботу практичного психолога 2019-2020 н. р.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб


Інформація про вакансії