Інформація, яка підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів, відповідно до вимог підпункту 3 частини другої статті 16, пункту 4 частини третьої статті 32, частини першої статті 79 Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про доступ до публічної. інформації", Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Бюджетного кодексу України.


Статут Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж". 

Щорічний звіт про діяльність керівника  Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж"

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Довідка про включення до Державного реєстру вищих навчальних закладів.

Договір оренди

Лист щодо продовження договору оренди

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу «Київський юридичний журнал»

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу «Київський економічний часопис»

Стратегія розвитку Фінансово-правового коледжу на 2020-2025 роки

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти

Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр" 2023 р.
Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр" 2022 р.
Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр" 2021 р.

Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр". Заочна форма 2023 р.
Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр". Заочна форма 2022 р.
Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр". Заочна форма 2021 р.

Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр" 2023 р.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр" 2022 р.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр" 2021 р.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр". Заочна форма 2023 р.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр". Заочна форма 2022 р.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр". Заочна форма 2021 р.

Навчальний план спеціальності 081 Право ОПС "Фаховий молодший бакалавр" 2023 р.
Навчальний план спеціальності 081 Право ОПС "Фаховий молодший бакалавр" 2022 р.
Навчальний план спеціальності 081 Право ОПС "Фаховий молодший бакалавр" 2021 р.

Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПС "Фаховий молодший бакалавр" 2023 р.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПС "Фаховий молодший бакалавр" 2022 р.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПС "Фаховий молодший бакалавр" 2021 р.


Освітня програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОС бакалавр

Освітня програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОС бакалавр

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОПС фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОПС фаховий молодший бакалавр

Рецензії на освітньо-професійну програму «Право» підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 081 «Право»

Склад керівних органів Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

Вартість навчання 2023-2024 н.р.
Вартість навчання 2022-2023 н.р.
 
Вартість навчання 2021-2022 н.р.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати 2023-2024 н.р.
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати 2022-2023 н.р.
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати 2021-2022 н.р.


Кошторис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" 2023-2024 н.р.
Кошторис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" 2022-2023 н.р.
Кошторис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" 2021-2022 н.р.


Звіт про використання та надходження коштів за 2022 рік
Звіт про використання та надходження коштів за 2021 рік

Звіт про використання та надходження коштів за 2020 рік


Річний звіт про діяльність Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" за 2022 рік
Річний звіт про діяльність Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" за 2021 рік
Річний звіт про діяльність Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" за 2020 рік

Штатний розпис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" 2023 р.
Штатний розпис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" 2022 р.
Штатний розпис 
Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" 2021 р.


Положення про порядок замовлення, видачі, обліку та дизайн документів про вищу освіту

Ліцензії та сертифікати акредитації

Внутрішнє забезпечення якості освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності здобувачів фахової передвищої освіти

Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників:
Положення про атестацію педагогічних та науково-педагогічних працівників
Положення про систему рейтингової оцінки діяльності викладачів
Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

- План-графік підвищення кваліфікації
Колективний договір на 2022-2025 роки між адміністрацією та трудовим колективом
Посадова інструкція куратора навчальної групи
- Правила внутрішнього розпорядку для працівників

Результати моніторингу якості освіти:
Щорічне оцінювання здобувачів освіти у 2021-2022 н.р.
Щорічне оцінювання здобувачів освіти у 2020-2021 н.р.
Щорічне оцінювання здобувачів освіти у 2019-2020 н.р.

План науково-дослідницьких та пізнавально-навчальних заходів 2022-2023 н.р.
План науково-дослідницьких та пізнавально-навчальних заходів 2021-2022 н.р.
План науково-дослідницьких та пізнавально-навчальних заходів 2020-2021 н.р.

Звіт про наукову діяльність та наукові результати за 2022 рік

Звіт з наукової роботи (за результатами 2021-го року)

План роботи практичного психолога на 2022-2023 навчальний рік

Звіт про роботу практичного психолога Фінансово-правового коледжу за 2022 рік
Звіт про роботу практичного психолога Фінансово-правового коледжу за 2021 рік
Звіт про роботу практичного психолога Фінансово-правового коледжу за 2020 рік

Меморандум про співробітництво з Юридичною фірмою «Правовий Альянс»

Меморандум про співробітництво з Тренінговим центром прокурорів України

Меморандум про співробітництво з Київським міським осередком Всеукраїнської громадської організації «Європейська Асоціація Студентів Права ELSA Україна» ELSA Kyiv

Меморандум про співробітництво з Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України

Меморандум про співпрацю та партнерські взаємовідносини з Всеукраїнською молодіжною організацією "АЙСЕК в Україні"

Меморандум про співпрацю між Фінансово-правовим коледжом та Лігою студентів Асоціації правників України

Меморандум про співпрацю між Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація адвокатів України» та Фінансово-правовим коледжем

Меморандум про співробітництво та взаємодію з Громадською організацією «РОТАРИ КЛУБ КИЇВ ІНТЕРНЕШЕНАЛ»

Договір про військову підготовку здобувачів вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Договір про співпрацю між Фінансово-правовим коледжем та Київським Палацом дітей та юнацтва

Порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до булінгу

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу

План заходів щодо запобігання та протидії булінгу  на 2023-2024 навчальний рік
План заходів щодо запобігання та протидії булінгу  на 2022-2023 навчальний рік

План заходів щодо запобігання та протидії булінгу на 2021-2022 навчальний рік

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами:
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Положення про реалізацію права на освіту осіб з особливими освітніми потребами
План пандусу Фінансово-правового коледжу

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти


Інформація про вакантні посади ЗО та проведення конкурсу

Стратегія розвитку кадрового потенціалу

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої та фахової передвищої освіти

Положення про академічну мобільність студентів Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»

Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та/або інформальній освіті

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж»

Програми академічної мобільності студентів у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж»

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про стейкхолдерів освітніх програм

Положення про організацію освітнього процесу для фахових молодших бакалаврів

Методичні рекомендації щодо написання і захисту курсових робіт

Методичні рекомендації щодо написання і захисту рефератів

Положення про Вчену раду

Положення про наукове товариство студентів

Положення про електронну бібліотеку 

Положення про організацію освітнього процесу у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» 

Положення про порядок атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж»

Методичні рекомендації психологічної служби Коледжу щодо політики та процедури вирішення конфліктних ситуацій під час навчального процесу

Програма випускного кваліфікаційного іспиту здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 081 Право, ОПС «фаховий молодший бакалавр»

Положення про психологічну службу

Методичні рекомендації щодо складання індивідуального навчального плану здобувача фахової передвищої освіти

Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про підсумкову атестацію (кваліфікаційний іспит) для здобувачів фахової передвищої освіти у Структурному підрозділі Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" – Фаховий коледж

Положення про практичну підготовку здобувачів  фахової передвищої освіти

Програма практики здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти

Програма практики здобувачів вищої освіти спеціальностей 081 Право, 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "бакалавр" 

Положення про Приймальну комісію

Положення про індивідуальний навчальний план здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про обробку та захист персональних даних у базах персональних даних, володільцєм яких є Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж"

Розпорядження про дотримання правил безпеки під час освітнього процесу у Фінансово-правовому коледжі

Розпорядження щодо проведення просвітницько-патріотичних заходів