Нормативна база (Legislation)

Показати  
Заголовок
Про оцінювання студентів під час дистанційного навчання
Розпорядження «Про особливості організації освітнього процесу в період з 14.09.2020 р. по 28.09.2020 р., що оголошений «помаранчевим» рівнем епідемічної небезпеки»
Про особливості організації освітнього процесу у 1 семестрі 2020-2021 навчального року
Розпорядження щодо оплати за навчання
Тимчасове положення про проведення випускних іспитів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і освітнім ступенем «бакалавр» у 2019-2020 навчальному році.
Розпорядження "Про затвердження графіка навчального процесу на 2019-2020 н.р."
Положення про порядок замовлення, видачі, обліку та дизайн документів про вищу освіту
Розпорядження про деякі питання проведення ДПА у формі ЗНО
Розпорядження про порядок видачі студентських квитків
Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03040101 Правознавство (081 Право)
Про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності
Колективний договір
Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників
Положення про кафедру
Положення про порядок замовлення, видачі, обліку та дизайн документів про вищу освіту
Звіт директора Фінансово-правового коледжу
Протоколи засідань Вченої ради
Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін
Наказ про уведення в дію Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін
Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030508 Фінанси і кредит (спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування)
Посадова інструкція викладача
План першочергових заходів з профілактики травматизму
Розпорядження про проведення медичного огляду
Положення про організацію та проведення занять з дисципліни Фізичне виховання
Положення про навчально-методичний комплекс