Наказ про зарахування на навчання № 13-11/22 від 02.11.2022

Наказ про зарахування на навчання № 14-11/22 від 02.11.2022

Наказ про зарахування на навчання № 15-11/22 від 02.11.2022

Рейтинговий список освітній ступень «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування (2 етап вступної кампанії)

Рейтинговий список освітній ступень «бакалавр» зі спеціальності 081 Право (2 етап вступної кампанії)

Рейтинговий список освітньо-професійний ступень «фаховий молодший бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування (2 етап вступної кампанії)

Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2022 році вступної кампанії


Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій про зарахування

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій про зарахування на ОПС фаховий молодший бакалавр

Наказ про зарахування на освітній ступень «бакалавр»

Додаток до наказу про зарахування на освітній ступень «бакалавр» зі спеціальності 081 Право


Додаток до наказу про зарахування на освітній ступень «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рейтинговий список освітній ступень «бакалавр» зі спеціальності 081 Право


Рейтинговий список освітній ступень «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Наказ про зарахування на навчання № 6-08/22 від 03 серпня 2022 року


Додаток до наказу про зарахування на навчання

Статистика подання заяв до Приймальної комісії


Рейтинговий список ОПС фаховий молодший бакалавр спеціальність 081 Право

Рейтинговий список ОПС фаховий молодший бакалавр спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Положення про Приймальну комісію

Наказ Про створення Приймальної комісії на 2022/2023 навчальний рік. Графік роботи Приймальної комісії.

Програма індивідуальної усної співбесіди у Фінансово-правовому коледжі (для вступу на спеціальності 081 Право та 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та заочної форми навчання)


Вимоги до написання мотиваційного листа для вступу за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра

Вимоги до написання мотиваційного листа для вступу на освітній ступінь бакалавра

Правила прийому за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра до Фахового коледжу Фінансово-правового коледжу у 2022 році

Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти 2022 року

Правила прийому для здобуття вищої освіти у Фінансово-правовому коледжі у 2022 році

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти 2022 року