Реєстрація для участі у додатковій сесії мультитесту

Протокол засідання Приймальної комісії № 04 від 26 квітня 2023 року


Протокол засідання Приймальної комісії № 03 від 10 квітня 2023 року

Протокол засідання Приймальної комісії № 02 від 28 березня 2023 року

Наказ про затвердження плану заходів профорієнтаційної роботи на 2023 рік

Протокол засідання Приймальної комісії № 01 від 23 січня 2023 року

Наказ про створення Приймальної комісії на 2023/2024 навчальний рік

Вимоги до написання мотиваційного листа для вступу на освітній ступінь бакалавра

Вимоги до написання мотиваційного листа для вступу за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра

Правила прийому для здобуття вищої освіти у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» у 2023 році

Правила прийому за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра до Фахового коледжу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» у 2023 році

Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2023 році вступної кампанії


Порядок прийому для здобуття фахової передвищої освіти в 2023 році

Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році