Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 рокуГУБАНОВА ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА

 

Доктор юридичних наук, професор

Заслужений юрист України

Директор

Фінансово-правового коледжу

Нагороджена Подякою Київської обласної ради за підготовку висококваліфікованих, ерудованих юристів, випуску 2006 року, які гідно демонструють свою фаховість та примножують українські правові традиції (жовтень 2016); Подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України за плідну організаторську і творчу роботу з удосконалення навчально-виховного процесу в національній системі освіти України (2013 р.); Грамотою від Декана економічного факультету д.е.н., проф. Базилевича В. Д. за високий професіоналізм і вагомий особистий внесок у розвиток освіти у 2015 р.; Подякою благодійної організації «Небайдужі серця» за активну громадську позицію та надану матеріальну допомогу воїнам Збройних сил України у 2015 р.; Подякою від Центру україно-європейського наукового співробітництва за всебічну допомогу в організації студентського навчального візиту в міжнародні організації International institutions study visit-2018.

Отримала почесне звання Заслуженого юриста України (Указ Президента України від 28 червня 2017 року № 168/2017). 

У 1983 році закінчила Київський ордена Леніна політехнічний інститут. Спеціальність «Автоматизовані системи керування». З 24 лютого 1998 року прийнята на посаду помічника директора у Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З вересня 2006 року переведена на посаду заступника директора Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність «Правознавство», та отримала диплом магістра права з відзнакою. З 01 вересня 2012 року призначена на посаду директора Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж».

У 2013 році отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук. Захистила дисертацію на тему «Правове забезпечення державного фінансового контролю в Україні» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). 29 червня 2017 року отримала сертифікат “Перших Київських державних курсів іноземних мов” про поглиблене володіння англійською мовою за рівнем В2. 23 жовтня 2018 року здобула вчене звання – доцент. У 2018 році отримала науковий ступінь доктора юридичних наук. Захистила  дисертацію на тему «Адміністративно-правові засади організації та функціонування коледжів: порівняльно-правове дослідження» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). 15 жовтня 2019 року здобула вчене звання – професор. 21 грудня 2023 року нагороджена орденом "Науковець року".

Під керівництвом професора Губанової Т.О. захищено 10 кандидатських та 6 докторських дисертацій.

Є автором більш ніж 119 публікацій, з них 98 наукових та більш ніж 20-ти навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч. 11 з яких включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Автор 17 науково-практичних коментарів до законів України.

Наукові інтереси: правове забезпечення державного фінансового контролю та суспільні відносини, що виникають внаслідок організації та здійснення державного фінансового контролю; здійснення державного фінансового контролю у зарубіжних країнах; дослідження в сфері теорії права та доктринальних формувань адміністративно-правового статусу закладів вищої освіти; проблеми порівняльного правознавства в контексті запровадження європейського вектору розвитку законодавчого регулювання функціонування закладів вищої освіти; інноваційні освітні технології; дослідження сфери організації та функціонування коледжів в Україні.

Міжнародні стажування : 1) Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів, Pan-European University. Bratislava, Slovak republic. 10-13 August, 2016; 2) Legal education of the future: prospective and priority directions of scientific research, Lublin Science and Technology Park S.A. Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Republic of Poland, November 27 -December 1, 2017; 3) Higher education institutions as a medium for the formation of a new generation of lawyers, Humanities and Natural Sciences University, Sandomierz, Republic of Poland , June 11-15, 2018; 4) Environmental Policy Integration in Ukraine and the EU, 7th International Conference on Sustainable Development, September 04-05, 2019.