Губанова Тамара Олексіївна
Доктор юридичних наук, професор
Заслужений юрист України
Директор Фінансово-правового коледжу

Освіта: вища юридична,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Спеціальність: Правознавство
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: професор

Біографічна довідка
 1. У 1983 році закінчила Київський ордена Леніна політехнічний інститут. Спеціальність «Автоматизовані системи керування».
 2. З 24 лютого 1998 року прийнята на посаду помічника директора у Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 3. З вересня 2006 року переведена на посаду заступника директора Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 4. У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність «Правознавство», кваліфікація магістр права.
 5. З 01 вересня 2012 року призначена на посаду директора Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж». Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка реорганізовано у ПВНЗ “Фінансово-правовий коледж” з 02 серпня 2012 року.
 6. У 2013 році отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук. Захистила дисертацію на тему «Правове забезпечення державного фінансового контролю в Україні» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).
 7. 28 червня 2017 року присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».
 8. Отримано сертифікат “Перших Київських державних курсів іноземних мов” про поглиблене володіння англійською мовою за рівнем В2.
 9. 23 жовтня 2018 року здобула вчене звання – доцент.
 10. У 2018 році отримала науковий ступінь доктора юридичних наук. Захистила  дисертацію на тему «Адміністративно-правові засади організації та функціонування коледжів: порівняльно-правове дослідження» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).
 11. 15 жовтня 2019 року здобула вчене звання – професор.
Пріоритетні напрямки наукових пошукових досліджень:
Монографії:
 1. 1. Правове забезпечення державного фінансового контролю в Україні / Монографія: За заг. ред. д.ю.н., проф. П.В. Діхтієвського. – К.: ЦП «Комприт», 2014. – 154 с.
 2. 2. Правове забезпечення державного фінансового контролю в Україні / Монографія: Тамара Олексіївна Губанова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика». – 2017. – 188 с.
 3. 3. Алгоритм розвитку державного фінансового контролю в Україні / Методологія в праві. Серія «Про українське право»: колективна монографія: І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.; за заг. ред. І. Безклубого. – розд. IV, гл. 6, 6.3; - К.: Грамота, 2017. – 650-656 с.
 4. 4. Правова соціалізація юридичної освіти в Україні під час дії «transitional justice» / Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні: колективна монографія: за заг. ред. А. П. Бущенка, М. М. Гнатовського / Губанова Тамара Олексіївна – розд. 5, гл. 5.1; - К.: «РУМЕС», 2017. – С. 491-496.
 5. 5. Нормативно-правове забезпечення електронного документообігу при організації навчального процесу у коледжах як шлях до подолання дисфункцій права у правовому регулюванні / Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.5-16
 6. 6. Публічне адміністрування у сфері організації та функціонування коледжів в Україні: історія, зарубіжний досвід, сучасний стан та тенденції розвитку / Монографія: Тамара Олексіївна Губанова. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 344с.
 7. 7. Human rights as a base for the implementation of European legal values in Ukraine and the Republic of Poland in the context of civil society development / Collective monograph. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. – 356 p.
 8. 8. The system of legal acts in the prevention of corruption (as exemplified by Ukrainian legislation) / The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph. Volume 1. Tallinn: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. 432 p.
Науково-практичні коментарі до законів України:
 1. 1. Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження». За заг. ред. Журавльова Д.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2019. – 432 с.
 2. 2. Науково-практичний коментар Закону України  «Про державну службу». За заг. ред. Петренка П.Д. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2019. – 474 с.
 3. 3. Науково-практичний коментар Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні».  За заг. ред. Чижмарь К.І. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2019. – 511 с.
 4. 4. Науково-практичний коментар Закону України  «Про захист прав споживачів». За заг. ред. Журавльова Д.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2019. – 352 с.
 5. 5. Науково-практичний коментар Закону України  «Про забезпечення функціонування української мови як державної». За заг. ред. Чижмарь К.І. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2019. – 408 с.
Статті, включені до наукометричної бази Web of Science:
 1. 1. Socio-economic and legal aspects of environ mental crime in Ukraine / Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3 (2017) No. 5, p. 109–115.
 2. 2. Legal regulation of adaptation of the national legislation of Ukraine to the EU legislation (acquis communautaire) in the field of public service / Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4 (2018) No. 1, p. 93–98.
 3. 3. Improvement of the activities of state authorities of Ukraine, which are responsible for adapting national legislation to EU legislation in the field of public service / Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4 (2018) No. 2, p. 17–21.
 4. 4. Legal dimension of the state scientific policy of Ukraine / Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4 (2018) No. 3, p. 179-183.
 5. 5. Modern methodological approaches to the investigation of ensuring and protection of human right to access to public information / Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4 (2018) No. 4, p. 315-320.
 6. 6. The system of legal acts in the prevention of corruption (as exemplified by Ukrainian legislation) / The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph. Volume 1. Tallinn: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. 432 p.
 7. 7. Functioning of «Prosvita» branch in Horodok during 1909 ? 1939 / East European Historical Bulletin / [chief editor Vasyl Ilnytskyi]. – Drohobych: Publishing House «Helvetica», 2019. – Issue 12. – 232 p.
 8. 8. Environmental Policy Integration in Ukraine and the EU / European Journal of Sustainable Development (2019), 8, 3, pp. 221-227.
 9. 9.Special criminological principles of crime prevention in the field of intellectual property / International Journal of Management. 11(7), 2020, pp. 938-952.
 10. 10. Digital Tools in Ccross Cultural Analysis of SME Financial State Support in the Conditions of Pandemic Crisis / Journal of Information Technology Management, Special Issue, 142 162.
 11. 11. International legal regulation of copyright and related rights protection in the digital environment / Vol. 39 No. 7 (2021): Special Issue: Impact of Current Trends in Social Commerce, Economics, and Business Analytics.
Список наукових та навчально-методичних праць

Нагороди:
 1. 1. Подяка Київської обласної ради за підготовку висококваліфікованих, ерудованих юристів, випуску 2006 року, які гідно демонструють свою фаховість та примножують українські правові традиції (жовтень 2016)
 2. 2. Подяка благодійної організації «Небайдужі серця» за активну громадську позицію та надану матеріальну допомогу воїнам Збройних сил України у 2015 р.
 3. 3. Подяка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України за плідну організаторську і творчу роботу з удосконалення навчально-виховного процесу в національній системі освіти України (2013 р.)
 4. 4. Грамота від Декана економічного факультету д.е.н., проф. Базилевича В. Д. за високий професіоналізм і вагомий особистий внесок у розвиток освіти у 2015 р.
 5. 5. Подяка від Центру україно-європейського наукового співробітництва за всебічну допомогу в організації студентського навчального візиту в міжнародні організації International institutions study visit-2018.
 6. 6. Почесне звання Заслужений юрист України (Указ Президента України від 28 червня 2017 року № 168/2017)
Коло наукових інтересів:

 1. 1. Правове забезпечення державного фінансового контролю та суспільні відносини, що виникають внаслідок організації та здійснення державного фінансового контролю.
 2. 2. Здійснення державного фінансового контролю у зарубіжних країнах.
 3. 3. Дослідження в сфері теорії права та доктринальних формувань адміністративно-правового статусу закладів вищої освіти.
 4. 4. Проблеми порівняльного правознавства в контексті запровадження європейського вектору розвитку законодавчого регулювання функціонування закладів вищої освіти.
 5. 5. Інноваційні освітні технології.
 6. 6. Дослідження сфери організації та функціонування коледжів в Україні.


Є автором більш ніж 119 публікацій, з них 98 наукових та більш ніж 20-ти навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч. 11 з яких включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.