Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Статуту Коледжу, з метою вдосконалення навчального процесу по реалізації законодавства про освіту і впровадження системи ступеневої неперервної підготовки фахівців створено структурні підрозділи Коледжу, що забезпечують навчально-виховний процес та соціально-побутові потреби студентів та працівників Коледжу.

І. Директор.

ІІ. Адміністративний відділ

IІІ. Фінансово-бухгалтерський відділ
- бухгалтерія;
- каса.

ІV. Відділ кадрів

V. Навчальний відділ:

1. Юридичний факультет

- кафедра права (випускова)
- кафедра загальноюридичних дисциплін 
- кафедра гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки        
- Юридична клініка Фінансово-правового коледжу                                                      
       
2. Економічний факультет

- кафедра фінансів і кредиту (випускова) 
- кафедра загальноекономічних дисциплін 
- кафедра соціальних та математичних дисциплін    

3. Факультет підготовки фахового молодшого бакалавра (фаховий коледж)   
- циклова комісія гуманітариних дисциплін та фізичної підготовки
- циклова комісія природничих та математичних дисциплін
- циклова комісія загальноюридичних дисциплін
- циклова комісія загальноекономічних дисциплін

4. Навчальні аудиторії:

- лекційні 

- семінарські 
- комп’ютерні класи
- медіа-кабінет


5. Спортивний зал, спортивний майданчик

6. Відділ практичної підготовки.

7. Навчально-методичний центр.

VI. Науково-дослідний центр

VII. Інформаційний центр:
- бібліотека  
- електронна бібліотека
- студентський прес-медіа центр

VIII. Центр міжнародних комунікацій та академічної мобільності

IX. Центр культурно-масових та спортивних заходів

Х. Відділ патріотичного виховання

ХI. Господарсько-технічний відділ 

ХІI. Кафе-їдальня 

ХІІІ. Медичний пункт

ХІV. Гуртожиток

ХV. Конференц-зала, зала проведення урочистих подій