Відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту Коледжу, з метою вдосконалення навчального процесу по реалізації законодавства про освіту і впровадження системи ступеневої неперервної підготовки фахівців створено структурні підрозділи Коледжу, що забезпечують навчально-виховний процес та соціально-побутові потреби студентів та працівників Коледжу.

І. Директор.

ІІ. Адміністративна частина

IІІ. Фінансово-бухгалтерський відділ
- бухгалтерія;
- каса.

ІV. Відділ кадрів

V. Навчальна частина:

1. Юридичний факультет

- кафедра права (випускова)
- кафедра загальноюридичних дисциплін 
- кафедра гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки                                                              
       
2. Економічний факультет

- кафедра фінансів і кредиту (випускова) 
- кафедра загальноекономічних дисциплін 
- кафедра соціальних та математичних дисциплін    

3. Факультет підготовки фахового молодшого бакалавра (фаховий коледж)   

4. Навчальні аудиторії:

- лекційні 

- семінарські 

5. Комп’ютерні класи:
- медіа-кабінет

6. Спортивний зал, спортивний майданчик

7. Відділ практичної підготовки.

8. Методичний відділ

VI. Інформаційний центр:
- бібліотека  
- електронна бібліотека
- студентський прес-медіа центр

VII. Господарсько-технічний відділ (гардероб, серверна, технічний персонал) 

VIII. Кафе-їдальня 

ІХ. Медичний пункт

Х. Гуртожиток

ХІ. Конференц-зала, зала проведення урочистих подій