ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Запрошує Вас
взяти участь у роботі науково-практичної
студентської конференції

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ТА ЕКОНОМІКИ:
СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
                                 


Місце проведення:

Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

за адресою:

м. Київ, вул. Васильківська, 36 (ст. м. Васильківська)

Дата: 10 квітня 2020 р.  


НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 1. Актуальні проблеми права.
 2. Актуальні проблеми економіки.
 3. Проблеми реформування сучасного законодавства
 4. Розвиток економіко-правової думки в історичній ретроспективі
Робочі мови: українська, англійська.
    
Для участі в роботі науково-практичної конференції необхідно:

  – Заповнити заявку (https://forms.gle/CsEmUUiMWgv6Wssw9) учасника до 10 березня 2020 року та надіслати електронний варіант доповіді на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
до 03 квітня  2020 року.
N.В. Електронний варіант доповіді має бути обов’язково рецензований науковим керівником.

Вимоги до оформлення тез доповідей
 • Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею.
 • Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows та збережений у форматі *.doc або *.rtf.
 • Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження.
 • Рукопис доповіді має бути ретельно вичитаний і виправлений.
 • Обсяг – до 4 сторінок.
 • Формат файлу – *.doc або *.rtf.
 • Формат сторінки А4 (297х210 мм).
 • Орієнтація – книжкова, поля (всі) – 20 мм.
 • Гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
 • Перший рядок – прізвище, ім’я та по-батькові (повністю).
 • Другий – місце навчання, спеціальність (факультет).
 • Третій – назва доповіді.
 • Текст доповіді із абзацним відступом 1,25 см.
 • Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [1, с. 23], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 • Список використаних джерел розміщується після тексту доповіді та повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.
Примітка:
Роботи, які не відповідають вимогам або надіслані після закінчення встановленого терміну, не розглядаються.
КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ
вул. Пітерська, 5 а
м. Киів, 03087, Україна
тел. (044) тел/факс: 243-42-93, 243-01-17
к.ю.н. Мельник Вадим Владиславович
к.ю.н. Черненко Олена Анатоліївна
к.ю.н. Савенкова Владислава Геннадіївна
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Зразок оформлення доповіді

Шевченко Олена Андріївна

студент _ курсу, _ групи

ОКР «молодшій спеціаліст /  ОС  «бакалавр»

спеціальність 081 Право/ 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 Фінансово-правовий коледж

 

МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ МІЖ СУБЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Список використаних джерел:
 1. Кравчук В. М. Корпоративне право. – К., 2005. – 720 с.
 2. Ваксман Р. В. Принципи добросовісної рекламної діяльності: завдання нормотворчої техніки // http://pravoznavec.com.ua/period/article/9768/%D0https://e.mail.ru/attachment (дата звернення 23.01.2017).
 3. Мамонтова О.М. Зміст та сутність застосування преюдиції в адміністративному судочинстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. № 41. Т. 4. С. 222–227.
 4. Біцай А.В. Участь адвоката в медіації. – Алерта. – К., 2017. – 260 с.
 5. Кучер В.О. Господарське право: курс лекцій / В.О. Кучер, В.М. Парасюк. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 380 с.