18-19 березня 2021 р. відбулась ХІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна 2021. Економіка. На шляху до сталого розвитку".
Конференція присвячена актуальним питанням економіки. Провідними науковцями, аспірантами та студентами розглянуті актуальні та цікаві питання екологічного підприємництва майбутнього, економічного розвитку в умовах глобальних викликів сучасності, перспектив розвитку світової економіки та міжнародного бізнесу, фінансової системи, облікової та податкової діяльності, питання економічної аналітики та статистики, розвитку та адаптації інформаційних систем в економіці.
В рамках конференції проведено онлайн-зустрічі в 9 секціях, розглянуто презентації та обговорено питання за темами доповідей конференції.
У збірнику доповідей конференції опубліковані тези студентів Коледжу, а саме:
- Олексюк С. М., IІІ курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування», тема: «Управління ризиками депозитних операцій комерційних банків в Україні». Науковий керівник  - к.т.н., доцент Калінько І.В.
- Рубаха Т. М. IIІ курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування», тема: «Сучасні виклики та тенденції розвитку системи оподаткування підприємств в Україні». Науковий керівник  - к.т.н., доцент Калінько І.В.
- Лавров Н. В. IV курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування», тема: «Соціально-економічні виклики країн Азії». Науковий керівник  - к.т.н., доцент Калінько І.В.