25 листопада 2021 року Фінансово-правовий коледж отримав Свідоцтва про державну реєстрацію двох друкованих фахових журналів категорії «Б»: «Київський юридичний журнал» та «Київський економічний часопис».
В Україні лише Фінансово-правовий коледж отримав це право і став першим коледжем, який має фахові видання в галузі економіки та права.
Нагадуємо, що до категорії «Б» потрапляють видання, що виконують 8 умов з наказу «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України».
  1. Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації.
  2. ISSN номер.
  3. Присвоєння DOI.
  4. Web-сайт журналу з українським та англійським інтерфейсом (окрім цього, можуть бути й інші мови, якщо це пов’язано зі сферою діяльності видання).
  5. Видання повинно бути розміщене на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів.
  6. Журнал має забезпечити незалежне наукове рецензування.
  7. У складі редакційної колегії має бути не менше 7 вчених, які мають науковий ступінь за однією із спеціальністей, що відповідає науковому профілю видання. Фахівці повинні мати не менше 3-х публікацій за останні 5 років або не менше 7 публікацій за останні 15 років. До складу редакції мають входити не менше 3-х вчених, що працюють за основним місцем роботи в ЗВО або наукових установах. І один вчений, що працює у закордонній науковій установі чи ЗВО.
  8. Включення до міжнародних наукометричних баз даних, які рекомендовані МОН.
Вітаємо всіх науковців із появою «Київського юридичного журналу» та «Київського економічного часопису» та запрошуємо бажаючих до співпраці!