Невід’ємним компонентом діяльності Фінансово-правового коледжу є розвиток нових, прогресивних форм наукового співробітництва із національними та закордонними осередками академічної, галузевої науки, громадськими організаціями та приватними партнерами.
Через наукове товариство студентів здійснюється залучення молоді у наукову роботу.
Протягом 2021 року в Фінансово-правовому коледжі зосереджено увагу на наступних заходах науково-дослідного спрямування, які можна умовно розділити на наступні напрямки:
1. Участь студентів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах та заходах практичного спрямування.
2. Співпраця Коледжу з громадськими та студентськими організаціями, професійними спілками. Підписання меморандумів та договорів про співпрацю.
3. Участь студентів в онлайн та оф-лайн лекціях, курсах та майстер класах від провідних фахівців у правовій та фінансово-економічній сфері.
4. Наукові та освітні проєкти, участь студентів та викладачів у воркшопах та тренінгах.
5. Інші заходи науково-дослідного спрямування.
Пропонуємо Вашій увазі звіт з наукової роботи за 2021 рік та презентацію заходів, проведених науковим товариством студентів.

Звіт з наукової роботи за 2021 рік.

Презентація заходів, проведених науковим товариством студентів.