Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Запрошуємо студентів, наукових працівників, науково-педагогічних працівників, аспірантів, ад’юнктів, докторантів, інших вчених, слухачів, практичних працівників та всіх, хто має наукові та професійні інтереси у галузі юридичних наук, до публікації у випуску №3, 2023 фахового наукового журналу юридичного спрямування (категорія «Б») «Київський юридичний журнал» ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» (видання включено до переліку наукових фахових видань Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2022 року № 1166 «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства»).
«Київський юридичний журнал» – це фаховий науковий журнал, спрямований на популяризацію та висвітлення актуальних питань практичного застосування законодавства України.
Кінцевий термін подачі матеріалів - 28 квітня 2023 року.
Звертаємо увагу, що для студентів та викладачів Коледжу публікація в журналі є безкоштовною!
Детальна інформація, вимоги до оформлення наукових статей, порядок подачі матеріалів у додатку