ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок замовлення, видачі, обліку та дизайн

документів про вищу освіту

 

 

Розроблено та схвалено

на засіданні Вченої ради

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»

Протокол № __ від «20» листопада 2015 р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.   Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-УІІ від 01.07.2014 року).

1.2.   Цим Положення встановлюється процедура заповнення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка (далі - Документ), що виготовляються друкарським способом, перелік і зразки яких затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. №193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» та наказом Міністерства освіти та науки України від 12.05.2015 р. № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» і видаються Приватним вищим навчальним закладом «Фінансово-правовий коледж» (далі - Коледж).

1.3.   Положення поширюється на Документи державного зразка, що видаються Коледжем, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №193 від 31.03.2015 р «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» та наказом Міністерства освіти та науки України від 12.05.2015 р. № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки»:

-        диплом молодшого спеціаліста;

-        диплом молодшого спеціаліста з відзнакою;

-        диплом бакалавра;

-        диплом бакалавра з відзнакою;

-        додаток до диплома європейського зразка.

1.4.   Документи про вищу освіту мають статус:

а)      первинний - документ, що виготовляється вперше;

б)      дублікат - документ, що виготовляється повторно через втрату або значне пошкодження;

в)      виправлений - документ, що виготовляється повторно через наявність помилок у первинному документі.

1.5.   Бланки документів про освіту, зазначені в п. 1.3., виготовляються у відповідності до наказу Міністерства освіти та науки України від 12.05.2015 р. № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки».

1.6.   Додаток до диплома про вищу освіту без диплома не дійсний.

1.7.   Заява на виготовлення дипломів про вищу освіту формується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та завіряється електронним підписом директора Коледжу, печаткою та відповідальною особою.

1.8.   Дипломи та додатки до диплома про вищу освіту містять оригінали підпису директора Коледжу (або уповноваженої особи) та печатки Коледжу.

 

2. ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКУ ДИПЛОМА ТА ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

 

2.1.   Заповнення бланків дипломів та додатків до них державного зразка про вищу освіту здійснюється відповідальними особами, які призначені наказом директора Коледжу, у відповідності до затверджених наказом Міністерства освіти та науки України від 12.05.2015 р. № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» вимог.

2.2.   Друк інформації відбувається з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

2.3.   Бланк диплома та додатку до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLОМASUPPLEMENТ) заповнюється двома мовами (українською та англійською мовами).

2.4.   Відповідальність за достовірність інформації, що друкується в дипломі та додатках до диплома про вищу освіту, формулювання щодо змісту і результатів навчання за кожною програмою/спеціальністю українською та англійською мовами несуть відповідальні особи.

 

3. ЗАМОВЛЕННЯ БЛАНКА ДИПЛОМА ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

 

3.1.   Для своєчасного друкування бланків дипломів та додатків до них адміністратори Єдиної державної електронної бази з питань освіти готують і подають до навчально-методичного відділу попереднє замовлення на документи не пізніше як за 2 місяці поточного року до видачі дипломів та додатків до них.

3.2.   Для своєчасної видачі дипломів відповідальні особи не пізніше як за три тижні до випуску готують заявку ЄДЕБО для отримання інформації відповідно до загальнодержавного реєстру номерів дипломів про вищу освіту.

3.3.   Бухгалтерія Коледжу укладає договір про виготовлення дипломів про вищу освіту та додатків до дипломів.

 

4. ВИДАЧА ТА ОБЛІК БЛАНКА ДИПЛОМА ТА ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

 

4.1.   Диплом про вищу освіту видається випускникам Коледжу, які були атестовані екзаменаційною комісією. На підставі рішення екзаменаційної комісії диплом і додаток до диплома про вищу освіту видається не пізніше ніж через 10 днів після дати завершення навчання.

4.2.   Для уникнення технічних помилок при друкуванні додатка до диплома випускник затверджує особистим підписом попередньо роздрукований паперовий варіант додатку, який зберігається в навчально-методичному відділі.

4.3.   Для отримання диплома випускник зобов'язаний подати заповнений обхідний лист.

4.4.   Для обліку і видачі дипломів використовується журнал реєстрації дипломів, сторінки якого нумеруються, прошиваються та скріплюються підписом директора та печаткою.

4.6.   До книги обліку заносяться такі дані щодо диплома про освіту:

порядковий реєстраційний номер;

прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видано диплом;

спеціальність;

присвоєна кваліфікація;

дата і номер протоколу екзаменаційної комісії;

відмітка про диплом з відзнакою;

номер бланку диплому;

номер бланку додатка;

дата видачі диплома про освіту;

особистий підпис випускника про отримання диплома, підпис директора Коледжу.

4.7.   Навчально-методичний відділ несе відповідальність за правильність видачі дипломів і додатків до них, за зберігання документів та книг їх реєстрації відповідно до чинного законодавства.

4.8.   Формування і друк додатка до диплома про вищу освіту здійснюється лише після верифікації даних на видачу дипломів (до анкети студента додається номер диплома).

 

5. ДУБЛІКАТ ДИПЛОМА ТА ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

 

5.1.   Дублікати диплома та додатка до диплома про вищу освіту видаються:

-        у разі втрати їх оригіналів, а також пошкодження, які призвели до порушення їх цілісності чи до знищення усіх або більшості реквізитів, відсутність яких унеможливлює встановлення власника Документа;

-        у разі, якщо первинний Документ містив помилку в прізвищі, імені, по батькові власника.

5.2.   Дублікат диплома та додатка до диплома про вищу освіту видається за письмовою заявою власника Документа. У заяві зазначають причину втрати або пошкодження документа.

5.3.   Прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження; місце проживання; телефон (за наявності); серію й номер документа, що посвідчує особу; найменування документа, який втрачено або пошкоджено; вказується дата закінчення Коледжу, інші відомості, якщо власник документа вважає їх суттєвими для видачі дубліката.

5.4.   До заяви додаються:

-        анкета власника документа (Прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження; місце проживання; телефон (за наявності); серію й номер документа, що посвідчує особу; найменування документа, який втрачено або пошкоджено; вказується дата закінчення Коледжу, інші відомості, якщо власник документа вважає їх суттєвими для видачі дубліката);

-        копія втраченого документа про освіту;

-        довідка з органів МВС (у разі викрадення або вчинення інших злочинних дій, що призвели до втрати документа про освіту);

-        оголошення в друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника документа про освіту, в якому повинно бути зазначено таке: назва документа про освіту, його серія та номер, дата видачі, на чиє ім'я виданий, яким навчальним закладом, про визнання його недійсним;

-        копія платіжного документа про оплату витрат на виготовлення дубліката документа про освіту.

5.5.   Після візування заяви формується наказ про видачу дублікату диплома та додатка до диплома.

5.6.   Виготовлення дубліката диплома та додатку до нього здійснюється протягом 20 робочих днів з дня звернення власника втраченого чи пошкодженого диплома і додатка до нього та подання ним усіх необхідних документів.

5.7.   Відомості про видачу дубліката диплома та додатка до диплома про вищу освіту вносяться до книги обліку виданих дублікатів дипломів університету із зазначенням серії і номера документа з поміткою «Дублікат», а копія диплома вкладається до архівної особової справи випускника;

5.8.   У разі необхідності цю інформацію вносять (оновлюють в анкеті) до бази ЄДЕБО.

5.9.   Покриття витрат на повторне виготовлення несе заявник.

 

6. ДИЗАЙН ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

 

Зразок диплома молодшого спеціаліста

 

Розмір

А6 (105х148 ±2 мм)

Матеріал

Teslin SP-1400

Колірність

4+4

Наявність печатки, підпису

Друкуються, згідно наданим зразкам (синього кольору)

Печатка - вписана в квадрат 40?40 мм

Підпис - вписаний в прямокутник  30?22 мм

Логотип

Відсутній

Захист

- Гільйошна антисканерна сітка з перемінною геометрією, товщина лінії якої складає не більше 160 мкм

- Мікротекст з висотою літери не більше 600 мкм

 

Зразок дипломів бакалавра, бакалавра з відзнакою

 

 

Розмір

А5 (210х148 ±2 мм)

Матеріал

Teslin SP-1400

Колірність

4+4

Наявність печатки, підпису

Друкуються, згідно наданим зразкам (синього кольору)

Печатка - вписана в квадрат 40?40 мм

Підпис - вписаний в прямокутник  30?22 мм

Логотип

Відсутній

Захист

- Гільйошна антисканерна сітка з перемінною геометрією, товщина лінії якої складає не більше 160 мкм

- Мікротекст з висотою літери не більше 600 мкм