Документи закладу, якими регулюється освітній процес (Documents of the institution that regulate the educational process)

Показати  
Заголовок
Програми академічної мобільності студентів у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж»
Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж»
Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та/або інформальній освіті
Положення про академічну мобільність студентів Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої та фахової передвищої освіти
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників
Результати щорічного оцінювання здобувачів освіти у 2019-2020 н.р.
Положення про порядок замовлення, видачі, обліку та дизайн документів про вищу освіту
Положення про Екзаменаційну комісію
Положення про організацію освітнього процесу для фахових молодших бакалаврів
Положення про організацію освітнього процесу
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОПС фаховий молодший бакалавр
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОПС фаховий молодший бакалавр
Освітня програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОС бакалавр
Освітня програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОС бакалавр
Навчальний план спеціальності 081 Право ОПС "Фаховий молодший бакалавр".
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПС "Фаховий молодший бакалавр".
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр".
Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр".
Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр". Заочна форма.
Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр". Заочна форма.
Розпорядження щодо безпекових умов роботи 23.08.2022 та 24.08.2022
Положення про надання платних освітніх послуг