Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Адміністративне право та процес, 4 курс, Право, ОПС «Фаховий молодший бакалавр»


Загальне адміністративне право України : підруч. / за заг. ред.: акад. С. Ківалова і проф. Л. Білої-Тіунової ; Нац. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 792 с.
Концептуальні засади розвитку вітчизняного адміністративного права та процесу: тенденції, перспективи, практика : колективна монографія / Є. Герасименко, П. Діхтієвський, Н. Задирака,Т. Коломоєць, В. Клинчук та ін.; за заг. ред. П. Діхтієвського, В. Пашинського. Рига, Латвія : “Baltija Publishing”, 2022.- 986 с.
Адміністративний процес України : підруч. / за заг. ред. Д. І. Йосифовича.- Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021.- 500 с.
Адміністративне право України : підруч. / В. В. Середа, О. Л. Хитра, Ю. С. Назар, Д. І. Йосифович, Я. М. Когут та ін. ; за заг. ред. Ю. С. Назара. Львів : ЛьвДУВС, 2021.- 680 с.
Адміністративний процес України : підруч. / за заг. ред. Д. І. Йосифовича. -Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021.- 500 с.
Адміністративне право України. Повний курс : підруч./ В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін. ; за ред. В. Галунька, О. Правоторової. – Видання четверте. – Херсон :  ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 656 с.
Остапенко О.І. Адміністративне право України (загальна частина) : навч. посіб.- Львів :Сполом,2021.-616 с.

Адміністративне право України. Повний курс:підруч./за ред. В. Галунько.-К.,2020. -464 с.

Адміністративне право України (загальна частина): навчаль-ний посібник / О. І. Остапенко, М. В. Ковалів, С. С. Єсімов, Л. С. Гулак., Н. Я. Отчак, Л. О. Остапенко. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2019. 504 с.
Бурбика М. М. Адміністративний процес України (у схемах) : навч.посіб.- Суми : Сумський державний університет, 2019. – 108 с.
Гонтар З.Г.  Адміністративне право : навч. посіб. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – 172 с.
Середа ,В. В., Кісіль З. Р., Кісіль Р.В. В. С32 Адміністративне право: навч. посіб. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 520 с.
Мельник Р.С.,Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: навч. посіб.– К.: Ваіте, 2014. – 376 с.
Ковалів, М. В. Адміністративне судочинство: навч. посіб. – Львів:       Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 596 с.