Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Право, 4 курс, ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

Земельне право: підруч./за заг. ред. М.В. Шульги.-Харків:Юрайт,2023.-592 с.
Земельне право: конспект лекцій [електронний ресурс] / уклад.: М.В. Шульга, С.В. Шарапова, Т.В. Лісова та ін.- Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. -144 с.
Аграрне право України: навч. посібн. / за ред. Пащенка О.М.- Одеса: ОДУВС, 2022.- 206 с.
Аграрне право : підруч. / за ред. А. М. Статівки. – Вид. 2-ге, змін. – Харків : Право, 2021. – 416 с.
Земельне право : підруч./ за ред. О. І. Баїк. - Львів : Навчально-науковий Інститут права, психології та інноваційної  освіти Національного університету «Львівська політехніка», 2021.- 385 с.
Боднарчук О.Г. Земельне право: навч. посіб./ О.Г. Боднарчук, К.М.Васьківська, А.П.Гаврилішин. –Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. –446 с.
Земельне право : навч. посіб. / за ред. О. І. Баїк. Львів : Навчально-науковий Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», 2020.- 326 с.
Долинська М. С., Заболотна Н. Я., Марич Х. М. Аграрне право: навч. посіб.- Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», 2020. -252 с.
Аграрне право України : навч. посіб. / за ред. Т. Є. Харитонової, І. І. Караката. - Одеса : Юридична література, 2017. - 436 с.