Запрошуємо вас взяти участь у Першій міжнародній науково-практичній конференції «Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених»

Шановні науковці, колеги, юристи!

     Запрошуємо вас взяти участь у Першій міжнародній науково-практичній конференції «Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених», присвяченій 140-річчю від дня народження ректора Університету Святого Володимира Є. В. Спекторського, яка відбудеться 27 листопада 2015 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У рамках конференції планується робота секцій:

1.      Енциклопедія (теорія) та історія права і держави у творчій спадщині Є. В. Спекторського та в дослідженнях його сучасників.

2.      Філософія права в творчості Є. В. Спекторського.

3.      Державне право та його відображення у працях представників історичної школи права Університету Св. Володимира.

4.      Історія окремих галузей права, їхнє вивчення та викладання в Університеті Св. Володимира.

5.      Вчені, викладачі, вихованці юридичного факультету в суспільно-політичному та культурному житті України.

 

Робочі мови: українська, англійська, німецька, французька, польська, чеська, російська.

Для участі у конференції необхідно до 23 листопада 2015 року надіслати електронною поштою:

-  Заявку на участь в конференції.

-  Матеріали доповіді.

-  Рецензія наукового керівника чи витяг із засідання кафедри про рекомендацію до друку, завірені у встановленому порядку (для студентів, аспірантів та осіб, що не мають наукового ступеня).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора за прикладом: Заявка_Іванов; Тези_Іванов; Рецензія_ Іванов.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Місце та час проведення конференції:

27 листопада 2015 року (п’ятниця).

Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, аудиторія 329.

Орієнтовний регламент роботи:

-  реєстрація – 1000 – 1100;

-  вітальне слово організаторів, пленарне засідання –1100 – 1300;

-  кава-брейк – 1300 – 1400;

-  робота в секціях – 1400 – 1700;

-  підведення підсумків конференції – 1800 – 1900.

 

Участь у конференції безоплатна.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів.

За необхідності учасники конференції матимуть можливість поселення в готелі.

Організатор:

юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Адреса:

01030, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет.

Web: law.univ.kiev.ua

Контактні телефони:

д.ю.н., проф. Захарченко Петро Павлович: т. 097–152–98–40.

                                                                      т. 095–097–53–30.

Кафедра історії права та держави (ауд. 344): т. 044–239–31–53.

 

Організаційний комітет конференції та редакційна колегія збірника матеріалів залишає за собою право рекомендації поданої до друку статті.

ЗАЯВКА

на участь у Першій міжнародній науково-практичній конференції «Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених».

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________

Науковий  ступінь, вчене звання   ______________________________

Посада та місце роботи, навчання (повна назва організації) _______

Телефони для контактів ________________________________________

Е-mail _______________________________________________________

Тема виступу _________________________________________________

Тематичний напрям (секція) ____________________________________

Інформація щодо особистої участі особи (так/ні)___________________

Потребую поселення (період) з _____ по _____ (так/ні)______________

Потребую персонального запрошення на участь у конференції (так/ні)_

 

Вимоги до публікації

-    тези подаються у електронному варіанті у форматі doc, docх або rtf;

-    орієнтовний обсяг – до 4 сторінок формату А-4;

-    поля верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм;

-    шрифт – Tіmes New Roman, кегель – 14, інтервал – 1,5;

-    посилання на використані джерела оформлюється у квадратних дужках, з вказівкою на позицію в списку літератури та номером сторінки чи діапазоном сторінок;

-    текст має бути уважно вичитаний; зверху з правого боку – назва секції (косим шрифтом); через один інтервал – науковий ступінь, вчене звання, посада, назва ВНЗ чи установи, де працює автор, його ініціали та прізвище, нижче через інтервал по назва тез виступу (напівжирний шрифт).

2.Філософія права в творчості Є. В. Спекторського.

К.ф.н., доц. кафедри  історії права та держави

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Черняхівська В. В.

 

Проблеми гендерного дисбалансу у педагогічній, філософській та юридичній спадщині Є. В. Спекторського

ТЕКСТ.

Література: