Перша Міжнародна науково-практична конференція на тему: «ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ УНІВЕРСИТЕТУ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА В ПЕРСОНАЛІЯХ ЙОГО ВИКЛАДАЧІВ ТА ВЧЕНИХ»

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

                відбулася 27 листопада 2015 року

Перша Міжнародна науково-практична конференція на тему:

«ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ УНІВЕРСИТЕТУ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА В ПЕРСОНАЛІЯХ ЙОГО ВИКЛАДАЧІВ ТА ВЧЕНИХ»,

присвячена 140-річчю від дня народження ректора  Університету  Святого Володимира Є. В. Спекторського.

Серед багатьох учасників конференції були  наукові керівники та студенти
Фінансово-правового коледжу:

Губанова Тамара Олексіївна, к. юр.н, директор  Фінансово-правового коледжу
«Дослідження правових вчень про фінансовий контроль на початку ХХ ст. в
Університеті Св. Володимира».
Мацелюх Іванна Андріївна, к.юр.н., асистент кафедриісторії права та держави
юридичного факультету Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка
«Євген Спекторський про засадничі принципи виборчого права».
Кравченко Михайло Георгійович, к.ю.н., науковийспівробітник НДС
«Центр дослідження проблем прав людини» Київськогонаціонального університету
імені Тараса Шевченка
«Внесок видатних вчених Університету Св. Володимира у розвиток вчення про
закон та його реалізацію»
Бєлік Катерина Олександрівна, студентка четвертого курсу юридичного
факультету Фінансово-правового коледжу.
«Мовний правовий режим в Університеті Святого Володимира в умовах
Української революції».
Самусь Артем Вікторович, студент четвертого курсу юридичного факультету
Фінансово-правового коледжу.
«Поліцейське право у наукових поглядах А. Я. Антоновича».
Гнатів Вікторія Романівна, студентка першого курсу юридичного
факультету Фінансово-правового коледжу.
«М. К. Ренненкампф – видатний вчений, ректор Університету Св. Володимира та викладач».
Нагорна Дар’я Георгіївна, студентка першого курсу юридичного факультету
Фінансово-правового коледжу.
«Наукова спадщина К. О. Неволіна та її значення для сьогодення».
Новікова Олександра Михайлівна, студентка першого курсу юридичного
факультету Фінансово-правового коледжу.
«Природно-правова теорія у наукових поглядах Є. М. Трубецького.
Кравченко Ніна Олександрівна, студентка першого курсу юридичного
факультету Фінансово-правового коледжу.
«Наукова та педагогічна діяльність Є. Спекторського під час роботи у
Варшавському університеті».
Гавриш Анастасія Сергіївна, студентка першого курсу юридичного
факультету Фінансово-правового коледжу.
«Наукова та педагогічна діяльність Є. Спекторського під час його роботи в Університеті Св. Володимира».
Осіпенков Ярослав Вікторович, студент першого курсу юридичного
факультету Фінансо во-правового коледжу.
«Життя і творчіть Є. Спекторського в еміграції».

vesnaconf.png