Лідія Костянтинівна Воронова – видатний вчений, Людина з великої літери, все своє життя присвятила становленню та розвитку фінансово- правової науки і пішла з життя 31 жовтня 2015 року…Пройшов рік,а пам'ять жива про цю принципову, чуйну, виважену, порядну, завжди стриману людину, вишукану жінку.Воронова Лідія Костянтинівна(5 жовтня1931- 31 жовтня2015)— український правознавець, фахівець у галузіфінансового права,доктор юридичних  наук(1982),професор(1984),академікНаціональної академії правових наук України(1993),Заслужений юрист України(2006),Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка(2008),лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки(2011).

Напевно, у кожного з нас життя (і не тільки в науці) ділиться на два періоди: до знайомства з Лідією Костянтинівною Вороновою і після.

Цікаво, яка вона  була в житті?  Народилася в Казахстані. Батьки Лідії Костянтинівнистали для неї життєвим орієнтиром. Вони були мірилом совісті, людяності, по них звіряла власні вчинки. Від батьків вона взяла наполегливість, любов до науки.
Другий період - цей реальний, тепла людина у вчинках, в динаміц Лідія Воронова належить до когорти наукової еліти, про яку відкрито можна сказати: це наша національна гордість! Доля розпорядилася так, що саме їй судилося стати одним із кращих фахівців у галузі фінансового права у колишньому Радянському Союзі та в незалежній Україні.
Шлях у велику науку Лідія Костянтинівна розпочинала з юридичного факультету Львівського державного університету імені І. Франка. Цей заклад, який закінчила з відзнакою у 1954 р., по праву гордиться своєю випускницею. Її основним напрямком діяльності стало дослідження проблем фінансового (бюджетного, податкового і банківського) права.
У 1963 р. Л. К. Воронова закінчила аспірантуру Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Наступним кроком став захист кандидатської дисертації на тему ''Бюджетні права Української РСР''.
Активна наукова діяльність увінчалася присвоєнням Лідії Костянтинівні звання доцента кафедри державного та адміністративного права (1966).
З вересня 1975 р. до вересня 1996 р. обіймала посаду завідуючої кафедри державного та адміністративного права  Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
Сходження на науковий Олімп продовжувалося. У 1982 р. Лідія Костянтинівна в Московському державному університеті імені Ломоносова блискуче захистила докторську дисертацію на тему ''Теоретичні питання правового регулювання видатків державних бюджетів союзних республік''. Закономірно і справедливо, що після всесоюзного визнання саме їй довірили очолити Фінансово-правову школу в Україні.
У 1984 р. Лідії Вороновій присвоєно вчене звання професор. Тривалий час була єдиним доктором юридичних наук в Україні в галузі фінансового права.
З 1996 р. і по  2015 рік працювала на посаді професора кафедри державного та адміністративного права Київського державного університету імені Тараса Шевченка та професором факультету Університету туризму, економіки та права. Читала курси фінансового права та спецкурс з банківського права, а також спецкурс ''Актуальні проблеми фінансового права''.

Понад 20 років Лідія Костянтинівна викладала студентам Фінансово-правового коледжу предмет «Фінансове право».

У науковому доробку знаного в Україні, на теренах СНД, а також в далекому зарубіжжі науковця понад 200 публікацій, серед них: підручники, навчальні посібники, монографії, статті у

вітчизняних часописах, у спеціалізованих виданнях Москви, Загреба, Будапешта.
У 1973 р. Л. К. Воронова стала автором  першого в Україні навчального посібника з фінансового

права українською мовою. Наукові праці за сприяння Лідії Костянтинівни видавалися часто. Вона – співавтор підручників з фінансового права, які готували московські видавництва (1976, 1978, 1989, 1993, 1994); відповідальний редактор, співавтор та керівник авторських колективів підручників з фінансового права, які видані у 1973, 1983, 1988, 1998, 1999, 2002, 2003, 2006 рр.
Співавтор 12 монографій, які побачили світ в основному у московських видавництвах (1979,1996).


Автор підручника ''Фінансове право України'' (2006).
Л. К. Воронова – автор низки пакетів методичних матеріалів з нормативного курсу фінансового права та спецкурсів ''Проблеми правового статусу кредитних установ'', ''Банківське законодавство України''.
Як знаний фахівець у галузі фінансового права часто виступала з доповідями на міжнародних симпозіумах юристів-фінансистів.


Лідія Костянтинівна створила  і  очолювала українську школу фінансового права. В цілому вона підготувала17 докторів та більше 100 кандидатів юридичних наук. Сотні науковців пройшли школу Воронової; багато із них стали відомими всій країні; і за це щиро їй завдячують, з теплотою згадують і оцінюють її роль в їхньому житті (і далеко не тільки наукову) Лідії Костянтинівни.

Л.К.Воронова – талановитий педагог, котра об’єднала вчених довкола найактуальніших теоретичних та практичних питань.
Основна робота Лідії Воронової тісно перепліталася з громадською.
У 1988–1991 рр. – член експертної ради ВАК СРСР.
У 1996–1998 рр. – член президії ВАК України.
Протягом 1998–2004 рр. входила до складу експертної ради та спеціалізованої ради при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Протягом 2012–2015 рр. головаспеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороджена орденом ''За заслуги'' III ступеня, орденом княгині Ольги III ступеня.
Лауреат премії імені Ярослава Мудрого

Вчителі - другі батьки. Що об'єднує цих, найближчих для більшості, людей особистостей? Мабуть, не те, що вони дають, а те, як вони готують до того, щоб створювати самостійно, розвиватись і творити. І згадуючи її, хочеться дотримати розумний паритет - з одного боку, говорити і писати про неї як про чудову людину, з іншого боку, проілюструвати на прикладі Лідії Костянтинівни неминущу глибину цілого ряду життєвих аксіом.

Незамінних людей не буває - безумовно, відомий всім постулат, але в нашому конкретному випадку виникає стійке бажання посперечатися. Чи можливо уявити, що до сьогоднішнього рівня розвитку фінансово- правової науки в Україні ми прийшли б, якби Лідії Костянтинівни не було, чи був би хтось інший? Навряд чи…. У той же час, на сьогодні багато традицій, що склалися у фінансистів-правознавців здаються споконвічними, що з'явилися разом із самою наукою. Однак, ненав'язлива їх поява в якості об'єктивно усталеною істини - це теж Лідія Костянтинівна Воронова.

Дякуємо долі за те, що в нашому житті був і назавжди залишається  в пам’яті такий Вчитель і Вчений - Лідія Костянтинівна Воронова.