Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Рада молодих вчених
Наукове товариство студентів

 

ДЕНЬ НАУКИ
ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 2018

Запрошуємо студентів, аспірантів, молодих вчених (до 35 р., докторів наук до 40 р.) взяти участь у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики», яка відбудеться на базі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 18 травня 2018 р.

В рамках конференції планується робота за такими напрямами:

 1. Права людини.
 2. Конституційне та міжнародне публічне право;
 3. Теорія та історія держави та права;
 4. Адміністративне та інформаційнеправо;
 5. Цивільне та міжнародне приватне право;
 6. Господарське право та процес;
 7. Трудове право та право соціального забезпечення;
 8. Земельне, аграрне та екологічне право;
 9. Кримінальне право та кримінологія;
 10. Кримінальний процес та криміналістика
 11. Цивільний процес;
 12. Нотаріальний, виконавчий процеси та адвокатура;
 13. Фінансове право;
 14. Інтелектуальна власність;
 15. Англомовна секція
 16. Іноземна мова за професійним спрямуванням (право)

Для участі в конференції необхідно до 20 квітня 2018 року:

 • заповнити заявку учасника конференції за посиланням: https://goo.gl/forms/dhkVuovgwVFRcdwj2
 • надіслати тези доповіді обсягом до 3 стор. (оформлені відповідно до вказаних вимог) та рекомендацію наукового керівника, засвідчену печаткою навчального закладу (для учасників, що не мають наукового ступеня) на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Студентам юридичного факультету КНУ засвідчувати підпис печаткою не потрібно
 • тема повідомлення обов’язково повинна містити прізвище учасника та назву секції. Оргкомітет залишає за собою право не відповідати на листи, надіслані без зазначеної теми повідомлення.

Nota Bene

 • Організаційний внесок не передбачений.
 • Збірник матеріалів планується видати до початку конференції.
 • Оргкомітет залишає за собою право відбору учасників залежно від актуальності та наукового рівня тексту доробку. Тези студентів проходять обов’язкове анонімне рецензування.
 • Оргкомітет не відшкодовує витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням учасників конференції;

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

Вимоги до оформлення тез доповіді:

 • тези повинні бути виконані на актуальну тему, містити новизну, без плагіату
 • текст, виконаний у Microsoft Word для Windows;
 • обсяг – до 3 сторінок книжкового формату А4;
 • посилання на використані джерела (оформлені відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису) наводяться в тексті роботи в квадратних дужках (не більше 5 джерел). Список джерел в кінці тексту не розміщується.
 • посилання на нормативно-правові акти не здійснюється;
 • поля: верхнє, нижнє, праве –15мм, ліве – 20мм;
 • шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал між рядками – 1,5, відступ – 1,25;
 • прохання виділяти у тексті висновки і пропозиції для формування підсумкових висновків конференції.

Матеріали, оформлені із порушенням зазначених вимог, прийматись до розгляду не будуть.

Координати оргкомітету:

 • 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

юридичний факультет

 • Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook: Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики 2018

 • Контакти:
 • Левченко Анастасія +38 093 799 92 10
 • Матат Андрій +38 093 510 45 28
 • Бадьора Наталія +38 066 160 77 01

Зразок оформлення тез доповіді:

Микола Іванов,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

студент 4 курсу

Змагальна система кримінального правосуддя в Україні

Актуальність теми дослідження обумовлена… При визначенні поняття «застосування правових норм» упорядники вітчизняної юридичної енциклопедії без застережень використовують поняття «застосування правових норм» та «правозастосовна діяльність» як взаємозамінні [Юхимюк О. М. Співвідношення понять «правозастосування» та «застосування норм права» // Часопис Київського університету права. – 2011. – №4. – С.55].