ЮНІ НАУКОВЦІ

11 квітня 2018 року у Фінансово-правовому коледжі в конференц-залі Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась студентська науково-практична конференція "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ТА ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ".
На пленарному засіданні присутні: директор Фінансово-правового коледжу кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України - Губанова Тамара Олексіївна, кандидат юридичних наук, заступник директора з наукової роботи Фінансово-правового коледжу - Мельник Ярослав Ярославович, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри правознавства Фінансово-правового коледжу - Черненко Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, завідувач кафедри фінансів і кредиту Фінансово-правового коледжу - Мельник Вадим Владиславович, керівник проектної групи, д.е.н., доц. - Лисенок Олексій Володимирович
Відкриваючи конференцію, з вітальним словом до учасників наукового зібрання звернулася ГУБАНОВА ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА, яка акцентувала увагу на наукових здобутках студентів - правовиків та економістів. Зокрема, наголосила на високу активність студентів юридичного та економічного факультетів Коледжу.
РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ проходила по секціях за напрямами: Актуальні проблеми права. Актуальні проблеми економіки. Проблеми реформування сучасного законодавства.
СЕКЦІЯ 1
«Проблеми реформування сучасного законодавства»
Модератор – Мельник Ярослав Ярославович – кандидат юридичних наук, заступник директора з наукової роботи Фінансово-правового коледжу
Наукові доповіді:
Грицун Юрій Юрійович – студент 1 курсу спеціальності «Право», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Зловживання правом в Україні: теоретичні та практичні аспекти»
Лостік Вікторія Юріївна – студентка 2 курсу спеціальності «Право», ОКР «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Взаємодія права і моралі як соціальних регуляторів в Україні»
Яковлева Тамара Олександрівна – студентка 2 курсу спеціальності «Право», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: « Деякі процесуальні проблеми розгляду конституційної скарги»
Кравченко Ніна Олександрівна – студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Позитивні і негативні риси Антикорупційного суду в Україні»
Дончак Ольга Дмитрівна – студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Право на материнство та батьківство: до питання розширення законодавчої конструкції в контексті суб’єктів сімейного права»
Ключанська Анжеліка Ярославівна – студентка 2 курсу спеціальності «Право» (заочна форма навчання), ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Деякі методологічні проблеми цивільного законодавства про обмеження цивільної дієздатності»
Гонтар Діана Валентинівна – студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Місце проведення судового засідання: до проблеми деякий процесуальних новацій в цивільному судочинстві»
Конопацька Катерина Емілівна – студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Емансипація неповнолітньої особи: сімейно-правовий аспект»
Зубрицька Христина Миколаївна – студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Місце оціночних категорій в інститутах укладення та розірвання шлюбу: проблеми законодавчих дефініцій»
Рац Беатрисс Максимівна – студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Аліменти: до потреби врегулювання деяких законодавчих положень»
Лисюк Ярослав Юрійович – студент 3 курсу спеціальності «Правознавство», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Модельні статути юридичних осіб»
Сергунін Єгор Вікторович – студент 3 курсу спеціальності «Правознавство», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Принципи договірного права: проблеми тлумачення»
Поправка Валерія Сергіївна – студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Деякі проблеми меж способів забезпечення виконання зобов’язання за цивільним законодавством»
Світла Христина Русланівна – студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Інститут штрафу в цивільному судочинстві: проблеми застосування»
Пономарчук Катерина Олегівна – студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Інститут штрафу в цивільному праві за порушення особистого немайнового права: проблеми захисту. До питання ефективності Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: позитивні та негативні аспекти»
Зікункова Аріна Геннадіївна – студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Право на донорство: сімейно-правовий аспект»
Федорова Аліна В’ячеславівна – студентка 2 курсу спеціальності 081 «Право» ( заочна форма навчання), ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Право на безпеку лікаря при наданні ним стоматологічних послуг: цивільно-правовий аспект»
Солоніна Світлана Олександрівна – студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Цивільно-правовий статус майна, яке знаходиться на окупованій території»
Войнова Анна Сергіївна – студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Цивільний процесуальний кодекс України: деякі історичні передумови формування новел»
Довгань Марта Романівна – студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Деякі проблеми реалізації способів забезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві»
Луцюк Анастасія Віталіївна – студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Медіація в кримінальному процесі: зарубіжний досвід та українські реалії»
СЕКЦІЯ 2
«Актуальні проблеми економіки»
Модератор – Мельник Вадим Владиславович – кандидат економічних наук, завідувач кафедри фінансів і кредиту Фінансово-правового коледжу
Наукові доповіді:
Пєхтєрєва Віра Сергіївна – студентка 4 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Державно-приватне партнерство: зарубіжний досвід та перспективи реалізації в Україні»
Кошіль Іван Валентинович – студент 4 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Управління інноваційним розвитком регіонів»
Катющенко Анастасія Віталіївна – студентка 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Проблеми управління персоналом на сучасних підприємствах. Особливості формування дохідної частини бюджету»
Михайлюк Юлія Володимирівна – студентка 3 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Оцінка фінансової стійкості комерційних банків України на сучасному етапі розвитку»
Шапран Анастасія Вікторівна – студентка 3 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Інтернет-банкінг в Україні: проблеми та ризики»
Колихан Анастасія Олександрівна – студентка 3 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Аналіз податкових надходжень в доходах бюджетів України»
Ященко Владислав Олександрович – студент 3 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Місце і роль банків в системі ринкової інфраструктури»
Бочарова Євєліна Євгенівна – студентка 3 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж та
Кириченко Маргарита Вікторівна – студентка 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Необхідність застосування маркетингової діяльності в банках»
Бочарова Євєліна Євгенівна – студентка 3 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Шляхи розв’язання проблеми дефіцитності державного бюджету України»
Мигаль Вероніка Сергіївна – студентка 3 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Сучасний стан та перспективи розвитку банківської системи України»
Пономарчук Наталія Олегівна – студентка 3 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», ОС «бакалавр» Фінансово-правовий коледж, тема: «Сучасний стан та напрямки розвитку карткового бізнесу в Україні»
Удальцова Вікторія Сергіївна – студентка 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Перспективи збільшення внеску людей з обмеженими можливостями в процесі зростання ВВП України»
Нізомова Катерина Сергіївна студентка 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Перспективи не державного пенсійного страхування в Україні»
Кругляк Яна Олександрівна – студентка 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОКР «молодший спеціаліст» Фінансово-правовий коледж, тема: «Продуктивність та оплата праці в Україні. Залежність цих факторів»
Булгаков Андрій Ігорович – студент 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Роль криптовалют в сучаснiй свiтовiй економiцi»
Григор'єва Катерина Олександрівна – студентка 1 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОС «бакалавр» Фінансово-правовий коледж, тема: «Легалізація криптовалюти в Україні. Перспективи та ризики»
Гневковська Єва Павлівна – студентка 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Проблема безробіття в Україні та шляхи її подолання»
Шишлевський Володимир Олексійович – студент 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Проблеми бюджетної системи України. Шляхи подолання дефіциту бюджету»
Токарева Дар'я Дмитрівна – студентка 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Аналіз галузі важкої промисловості України у 2017 році»
Женжера Владислав Олександрович – студент 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Державна підтримка розвитку підприємництва»
Обламський Владислав Русланович – студент 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Золотовалютні резерви Національного банку України»
Пащенко Денис Юрійович – студент 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Шляхи розвитку та фінансування легкої промисловості в Україні»
Певнєв Микита Романович – студент 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Технології сучасного маркетингу»
Предко Святослав Станіславович – студент 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Екологічне підприємництво»
Костюкевич Павло Володимирович – студент 1 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Економічні реформі в Україні. Напрями та перспективи реалізації»
Кочерженко Тамара Олегівна – студентка 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Стан сучасного маркетингу. Еволюція джерел комунікації»
Черп Максим Дмитрович – студент 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Військові облігації в Україні. Засіб накопичення та підвищення боєздатності країни»
Шахларов Ніхад Ніямеддін огли – студент 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОКР «молодший спеціаліст» Фінансово-правовий коледж, тема: «Сучасний етап розвитку народного домогосподарства в Україні»
Поліщук Маргарита Володимирівна – студентка 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Еволюція маркетингу. Перспективи трансформації в умовах сучасного світу»
Азаренко Крістіна Костянтинівна – студентка 3 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Державний борг: сутність та соціально-економічні наслідки»
Кириченко Маргарита Вікторівна – студентка 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», ОС «бакалавр», Фінансово-правовий коледж, тема: «Депозитні послуги в Україні: стан та перспективи розвитку»
Гончарук Наталія Іванівна – студентка 3 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку в Україні»
Косенко Марина Олегівна – студентка 3 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Державний фінансовий контроль та його організація в Україні»
Гончарук Наталія Іванівна – студентка 3 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», ОКР «молодший спеціаліст» та
Косенко Марина Олегівна – студентка 3 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», ОКР «молодший спеціаліст», Фінансово-правовий коледж, тема: «Розвиток банківської системи України. її проблеми та перспективи розвитку».
В цілому конференція продемонструвала високий науковий потенціал студентів Коледжу. Представлені доповіді були оригінальними, цікавими, змістовними і дозволили їх авторам зробити перший крок у велику науку. Відбувся активний обмін думками.
За підсумками роботи конференції, після детального обговорення доповідей юних науковців, директор Коледжу вручила Сертифікати учасникам.
Вітаємо юних науковців! Бажаємо плідних успіхів усім учасникам конференції у подальшій науковій діяльності та студентському житті!