Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

Центр вивчення проблем адаптації законодавства України до законодавства ЄС
 

Фінансово-правовий коледж 
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС», яка відбудеться 8 червня 2018 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, представники органів публічної влади України, міжнародних організацій, практикуючі юристи, аспіранти, здобувачі.

Порядок реєстрації

Для участі в міжнародній науково-практичній конференції необхідно до 20 травня 2018 року надіслати на електронну адресу law.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • заявку на участь у конференції;
 • тези доповідей;
 • копію квитанції про оплату.
Форма участі: очна/заочна. Робочі мови: українська, російська, англійська.

Увага! Тези повинні обовязково відповідати тематиці конференції. У разі невідповідності тематиці тези буде відхилено оргкомітетом.

Основні напрямки роботи конференції
 • Acquis communautaire як нормативний орієнтир в контексті адаптації законодавства України: правозастосовний аспект;
 • Теоретико-правові засади зближення вітчизняного законодавства з актами acquis communautaire у пріоритетних сферах;
 • Проблеми юридичної термінології та перекладу актів acquis communautaire у пріоритетних сферах;
 • Проблеми імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 • Європейське законодавство у правозастосовній практиці.
Вимоги до оформлення тез
Шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 2 см. Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
 • Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами).
 • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна.
 • Через один інтервал текст тез.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

 

Приклад оформлення тез

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
В СВІТЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Ващенко Ю. В.,

доктор юридичних наук, професор,

доцент кафедри адміністративного права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

 

В останні роки все більше уваги приділяється порівняльно-правовим дослідженням у сфері адміністративного права. Ці питання є надзвичайно актуальними для науки адміністративного права в Україні в умовах європейської інтеграції нашої держави та впливу глобалізаційних процесів. Враховуючи зазначене, ця публікація присвячена аналізу основних напрямів розвитку адміністративного права України в умовах європейської інтеграції та глобалізації з огляду на останні світові та європейські тренди [1].
 
Література:
 1. Yeh J. Globalization, Government Reform and the Paradigm Shift of Administrative law. URL: http://www.law.ntu.edu.tw/ntulawreview/articles/5-2/04-Article-Jiunn-rong%20Yeh.pdf

 

Приклад оформлення заявки
 1. ПІБ
 2. Науковий ступінь (за наявністю)
 3. Вчене звання (за наявністю)
 4. Місце роботи, навчання (повна назва організації), посада
 5. Адреса (за якою буде направлено збірник та сертифікат участі): ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс
 6. Е-mail
 7. Тема доповіді
 8. Форма участі (обов’язково вказати очна чи заочна участь)
 
Вартість публікації для учасників

Тези, підготовлені автором з науковим ступенем, а також у співавторстві з особою, яка має науковий ступінь, публікуються безкоштовно. Організаційний внесок для авторів без наукового ступеня становить 200 грн за одну публікацію. Вартість додаткового збірника –200 грн.
Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції та сертифікатом участі, які буде надіслано на поштову адресу учасників, вказану в заявках, 10 червня 2018 року.
Оплату можна здійснити у відділенні будь-якого банку, вказавши такі реквізити:
Банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк».
Рахунок одержувача: 26005387226501.
ОКПО: 38044877, МФО банка одержувача: 351005.
Одержувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Гельветика».
Призначення платежу: за публікацію тез доповіді П.І.Б.
 
Місце та час проведення конференції

Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 60, Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, аудиторія 204.
 
Орієнтовний регламент роботи:

0900 – 1000 – реєстрація
1000 – 1400 – робота конференції;
1400 – 1500 – кава-брейк;
1500 – 1600 – підведення підсумків
 
Витрати на проїзд, харчування та проживання учасники конференції несуть самостійно.
 
Контакти

Координати оргкомітету:

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, Центр вивчення проблем адаптації законодавства України до законодавства ЄС (ауд. 140).
 
Контактний телефон з питань очної участі у конференції:
+38 (066) 767 58 59, Малюга Леся Юріївна, к.ю.н., старший науковий співробітник юридичного факультету.
 
Контактний телефон з питань заочної участі у конференції (а також щодо прийому матеріалів на конференцію, сплати організаційного внеску, поштової розсилки збірників і сертифікатів):
+38 (099) 608 73 25, Видавничий дім «Гельветика».
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – електрона адреса для направлення матеріалів.