Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

Центр вивчення проблем адаптації законодавства України до законодавства ЄС

Фінансово-правовий коледж

Міжнародна науково-практична конференція
«Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС»

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 8 червня 2018 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція на тему:«Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС».
Тут зібралися кращі фахівці, молоді вчені, юні науковці з усієї країни та зарубіжжя, аби вкотре обговорити як законодавство України теоретично і практично проходить шлях адаптації до законодавства ЄС.
Відкрила пленарне засідання заступник декана з наукової роботи, д.ю.н. Отраднова Олеся Олександрівна, яка привітала учасників конференції та подякувала їх за активну участь та інтерес до розвитку науки.
З вітальним словом виступила співголова Організаційного комітету Конференції, директор Фінансово-правового коледжу, Заслужений юрист України, к.ю.н. Губанова Тамара Олексіївна, яка наголосила, що для України в культурно - цивілізаційному аспекті європейська інтеграція – це входження в єдину сім’ю європейських народів, звернення до європейських культурних і політичних традицій. Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвиненими країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій нашої держави у світовій системі міжнародних відносин. Це найкращий спосіб реалізації національних інтересів.
Фінансово-правовий коледж є постійним учасником та організатором численних міжнародних конференцій, круглих столів, різноманітних культурно-виховних заходів, присвячених питанню євроінтеграції.
Серед багатьох учасників з доповідями виступили викладачі Фінансово-правового коледжу:
1. Губанова Тамара Олексіївна, к.ю.н., Заслужений юрист України, директор Фінансово-правового коледжу. Тема: «Роль та місце коледжів у планах дій щодо зайнятості держав-членів ЄС відповідно Європейській стратегії зайнятості»
2. Мельник Ярослав Ярославович, к.ю.н., заступник директора з наукової роботи Коледжу.
Тема: «До питання забезпечення безпеки системи цивільного судочинства при адаптації цивільного процесуального законодавства до законодавства ЄС»
3. Іщенко Володимир Андрійович, к.ю.н. Тема: «Новації у законодавстві ЄС щодо захисту персональних даних»
4. Савенкова Владислава Геннадіївна, випускниця аспірантури Юридичного факультету КНУ ім.Тараса Шевченка, викладач Коледжу.
Тема: «Нові підходи до реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС»
5. Мигаль Сергій Михайлович, к.політ.н., викладач Коледжу. Тема: «Імплементаційні проблеми адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС»
Змістовні доповіді також підготували студенти Коледжу :
1. Войнова Анна (3 курс). Тема: «Історико-правові аспекти формування новел ЦПК України як шлях адаптації до законодавства ЄС»
2. Дерій Валерія (3 курс). Тема: «До питання врегулювання елементів правового статусу державного службовця задля запобіганням корупції: фінансово-правовий аспект адаптації до законодавства ЄС»
3. Довгань Марта (3 курс). Тема: «Деякі проблеми реалізації способів забезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві»
4. Зікункова Аріна (3 курс). Тема: «Новелізація права на донорство за ЄС стандартами: сімейно-правовий аспект»
5. Зубрицька Христина (3 курс). Тема: «Місце оціночних категорій в інститутах укладення та розірвання шлюбу: проблеми законодавчих дефініцій»
6. Пономарчук Катерина ( 3 курс). Тема: «Інститут штрафу в цивільному праві за порушення особистого немайнового права: проблеми захисту»
7. Поправка Валерія (3 курс). Тема: «Межі способів забезпечення виконання зобов’язання за цивільним законодавством: деякі проблеми»
8. Федорова Аліна ( 2 курс). Тема: «Забезпечення прав лікаря при наданні ним стоматологічних послуг: цивільно-правовий аспект»
9. Солоніна Світлана (3 курс).Тема: «До проблеми цивільно-правового статусу майна яке знаходиться на окупованій території»
10. Дончак Ольга ( 3 курс). Тема: «До питання удосконалення права на шлюб задля гармонізації сімейного законодавства до законодавства ЄС».
Серед учасників конференції були присутні зарубіжні гості:
Cezar Herma, Master of Legal Sciences, Key Expert on Legal Approximation and EU Acquis Translation of EU Project «Support for the Implementation of EU-Ukraine Association Agreement».
Professor Natalia Chaban, University of Canterbury, New Zealand.
Professor Lien Verpoest, KU Leuven, Belgium.
Iana Sabatovych, University of Canterbury, New Zealand.
Professor Ben O’Loughlin, Royal Holloway, United Kingdom.
Professor Sarunas Liekis, Vyatautas Magnus University /Vilnius Institute of Political Analysis, Lithuania.
Irina Khmelko, Ph.D, University of Tennessee, Chattanooga, USA
Jaroslaw Dobkowski, Habilitated Doctor of Law, Professor, Head at the Department of Administrative Law and Administration Science Faculty of Law and Administration University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland.
Michal Dorociak, Faculty of Law and Administration University of Warsaw, Warsaw, Poland.
Joanna Mazur, Faculty of Law and Administration University of Warsaw, Warsaw, Poland.
Tomasz Klemt, Postgraduate student of the European department Faculty of Law and Administration University of Warsaw, Warsaw, Poland.
Michal W. Wiacek, Postgraduate Student of the European department Faculty of Law and Administration University of Warsaw, Warsaw, Poland.
Найбільш запам’ятались цікаві виступи:
Макарухи Зоряни Мар’янівни, начальника управління координації відносин між Україною та ЄС Урядового офісу та professor Natalia Chaban, University of Canterbury, New Zealand, які викликали пожвавлення та інтерес у всіх присутніх.
Учасники Конференції отримали Сертифікати та збірники тез.
Проведення міжнародних науково-практичних конференцій, які присвячуються проблемам розвитку української юридичної науки та практики - це чудова нагода об’єднати молодих науковців з усієї України. Саме за ними майбутнє української юридичної науки, розбудови демократичного суспільства та утвердження верховенства права.