З 04 по 15 лютого 2019 року відбулось корпоративне навчання викладачів Фінансово-правового коледжу організоване фахівцями ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (куратор - доц. Я.Л. Швень Yaroslava Schven) згідно договору про підвищення кваліфікації №08 від 04.02.2019 р.
Протягом навчання слухачі курсів ознайомились із сучасними тенденціями науково-методичного менеджменту освітніх інновацій і дидактики вищої школи (проф. В.В.Сидоренко, проф. Т.М.Сорочан), сучасними технологіями інтерактивного навчання в професійній діяльності науково-педагогічних працівників і психологічними особливостями освіти дорослих (доц. Я.Л.Швень), креативної компетентнсті науково-педагогічних працівників в умовах цифрового суспільства (доц. М.В.Ілляхова), методики підготовки і проведення практичних, семінарських і лабораторних занять засобами веб-ресурсу (ст.викл. О.О.Самойленко), профілактики професійного вигорання педагогів (ст.викл. Н.В.Гордієнко), мотивації професійного самовдосконалення викладачів коледжу (доц. Н.І.Пінчук) та ін.
Навчання відбулось у відповідності до освітніх запитів Фінансово-правового коледжу та на засадах особистісно-орієнтованого підходу. З метою забезпечення активізації інформальної освіти викладачів коледжу було створено е-дошку з інструктивно-методичними та науково-методичними матеріалами для самоосвітньої діяльності слухачів.
Керівництво Фінансово-правового коледжу та науково-педагогічний колектив висловлюють подяку організаторам та фахівцям ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за бездоганну організацію та високо-професійну підготовку фахівців, які не тільки цікаво і доступно провели навчання, але і урізноманітнили його, впровадивши найсучасніші інноваційні методики викладання.