Для студентів випускні іспити – це надзвичайно важливий момент, адже вони перед членами екзаменаційних комісій повинні підтвердити рівень здобутих у Коледжі теоретичних знань та практичних умінь.
19.06.2019р. складали іспити студенти спеціальності 081 Право, 6.030401 Правознавство, освітньо-кваліфікаційного рівня молодші спеціалісти та освітнього рівня бакалаври денної та заочної форми навчання.
Бажаємо їм успіху, наснаги та сміливості!