20.06.2019р. склали іспити студенти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 6.030508 Фінанси і кредит денної та заочної форми навчання освітнього ступеня  бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня  молодший спеціаліст.
Всім студентам щиро бажаємо успішності та впевненості у собі!