Другий семестр нинішнього навчального року фінішував не тільки успішним складанням студентами випускних кваліфікаційних екзаменів та комплексних іспитів, але й завершенням роботи експертної комісії Міністерства освіти і науки України, яка протягом 19, 20 та 21 червня працювала в Коледжі в рамках первинної акредитації освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
Дякуємо за роботу комісії у складі:

Волосович Світлани Василівни - голова комісії, професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор;
Бабяк Наталії Дмитрівни - член комісії, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, професор.