В червні-липні 2018-2019 навчального року студенти 2-го курсу спеціальності 081 Право проходили навчальну практику в органах державної влади, місцевого самоврядування та юридичних службах органів державної виконавчої влади.
Разом з тим переважна більшість студентів долучилася до роботи в юридичних відділах Головного територіального управління юстиції в місті Києві та Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.
Під час практики на основі набутих теоретичних знань студенти вивчили основні напрямки, порядок формування, структуру та методи діяльності відповідних державних установ, ознайомились з організацією та порядком ведення документації за зверненнями громадян, запитами офіційних установ та самостійне складання проектів документів.
То ж бажаємо їм успішного захисту звітів з навчальної практики!