Рішенням засідання Акредитаційної комісії 04 липня 2019 року Протокол № 137 акредитовано освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».
Вітаємо колектив, науково-педагогічних працівників та студентів Фінансово-правового коледжу з черговою акредитованою освітньою програмою.