Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» № 392-ІХ, ухвалений Верховною Радою України 18 грудня 2019 року (законопроект № 2299).
Закон має на меті врегулювання процедури ліцензування освітньої діяльності, вступу на навчання для здобуття вищої освіти, реалізації міждисциплінарних освітніх програм.
Крім того, документ урегульовує питання, що стосуються забезпечення якості вищої освіти, форм здобуття освіти, вимог до керівників закладів вищої освіти, Національної рамки кваліфікацій тощо.
Закон створює умови для зміцнення європейських засад функціонування системи вищої освіти, що сприятиме її зближенню із системами інших країн Болонського процесу, а також збільшенню прозорості, доброчесності, автономії, відповідальності  головних учасників освітнього процесу за результат.
Передбачено також створення передумов для більш рівного доступу до освіти та якісного вимірювання результатів навчання завдяки розширенню сфери використання зовнішнього незалежного оцінювання.
Нагадаємо, що студенти 2 курсу ОКР «молодший спеціаліст» всіх спеціальностей для здобуття повної загальної середньої освіти та продовження навчання складають зовнішнє незалежне оцінювання з трьох дисциплін. З 2021 року передбачено складання ЗНО вже з чотирьох дисциплін, зокрема, з математики як обов’язкової. Коледж запровадив безкоштовну підготовку для студентів 2 курсу в рамках навчального процесу, а також повну інформаційну та організаційну підтримку.
Відповідні зміни внесено до законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту».
У Міністерстві освіти і науки України наразі триває підготовка підзаконних нормативно-правових актів, які згодом будуть доступні для обговорення на сайті Міністерства.