Для студентів 1 курсу ОКР «молодший спеціаліст» всіх спеціальностей обов’язковим є вивчення предмету «Захист Вітчизни». Крім теоретичних лекцій, зі студентами проводяться практичні заняття з «Основ медичних знань». Як бачимо, успішно і дуже показово.