"Освiта - скарб, праця - ключ до нього" П. Буаст

Попереду сесiя!

Це вiдповiдальний момент в життi кожного студента. Тому, для багатьох сесiя стає стресовим перiодом. Студенти вiдчувають емоцiйну напругу перед залiками та iспитами. Зростає тривога за майбутнє.
В умовах карантину та самоiзоляцi? чи не найпоширенiшою проблемою серед студентiв стає так звана академiчна прокрастинацiя - зволiкання студентiв iз виконанням домашнього завдання, вiдкладання "на останнiй момент" написання курсових та дипломних робiт, а також пiдготовки до залiкiв та iспитiв.
Тому, постає питання, яким чином органiзувати свiй час, щоб все встигнути?
Пропонуємо ТОП - 5 порад практичного психолога Фiнансово-правового коледжу, що допоможуть успiшно пiдготуватися до сесi?:
1) Аналiзуйте труднощi.
Якщо Ви вiдчуваюте на собi прокрастинацiю, тривогу або стрес, варто розiбратися у причинах ?х виникнення та з чим вони пов'язанi. Причини можуть бути рiзнi - i тому рiзнi методи впливу на них. Але спершу ?х потрiбно усвiдомити.
Вiдомой факт, що вплинути можна лише на те, що усвiдомлено!
2) Зiставте список справ та розробiть план дiй.
Передусiм, випишiть справи, що Вам необхiдно зробити. Тримаючи все в головi, ми перенапружуємо свiй мозок. Вiдсутнiсть структурованостi та плану виконання завдань призводить до того, що ми не знаємо, з чого почати. В результатi, виснаженi, забуваємо про щось важливе або вiдкладаємо це "важливе" на потiм.
Складне завдання доречно розбирати на елементи.? Це значно спрощує його. Вiдтак, ми маємо справу вже з бiльш простими та зрозумiлими для нас завданнями.
3) Встановiть часовi межi для виконання запланованих завдань.
Навпроти кожного завдання тверезо оцiнiть, скiльки часу воно має зайняти для повного виконання i скiльки часу Ви йому придiляєте сьогоднi.
Краще встановлюйте меншi часовi рамки. Варто пам'ятати про так зване правило 20 хвилин - психологiчно легше сприймається те, на виконання чого Ви видiлили 20 хвилин, нiж 2 години.
Також важливо видiляти час для вiдпочинку.
4) Шукайте мотивацiю.
Чим сильнiша мотивацiя, тим легше пiдготуватися до сесi?.
Створюйте собi позитивнi стимули, якi будуть додавати цiнностi самому процесу вивчення матерiалу. Винагороджуйте себе маленькими "приємнощами".
Обирайте такi мотиватори, що стосуються аспектiв самореалiзацi? та майбутнiх професiйних досягнень.
Важливо усвiдомити, що великi справи починаються з малого!
5) Концентруйтеся.
Коли Ви визначилися з планом дiй та розставили прiорiтети у тому, що саме Вам потрiбно робити, потрiбно зконцентруватися на чомусь одному протягом певного часу. Просто зробiть це! Просто почнiть - i Ви побачите, що завершити розпочату справу буде значно легше.
Окрiм того, свiдомо концентруючись над виконанням певного завдання, ми тренуємо у собi наполегливiсть, витримку та вiру в себе!
Бажаємо Успiхiв!
#навчайся_успiшно #ФПК #PSY_FPK