Карантин став викликом не тiльки для студентiв, а й для викладачiв.
Це час пошуку нових форм спiлкування зi студентами, напрацювання нових методiв викладання у дистанцiйних умовах та вiдкриття нових можливостей навчального процесу. Все це потребує значних затрат енергi?.
У таких умовах зростає психологiчна напруга, стрес та небезпека професiйного вигорання викладача.
?Якщо бракує сил та енергії;
?Якщо бракує мотивацi?;
?Якщо вiдчуваєте, що Вашi ресурси "на межi";
?Якщо постiйно вiдчуваєте втому та звичний вiдпочинок вже не допомогає відновити сили.
Це може свiдчити про наближення стану професiйного вигорання.
Як же викладачу залишатися вмотивованим до своє? працi?
Психологiчна служба Фiнансово-правового коледжу пропонує декiлька порад від фахівців Факультету Психології КНУ імені Тараса Шевченка та Українсько? психологiчно? асоцiацi?, за пiдтримки Центру Комунiкацiй КНУ.
Детальнiше за посиланням: www.univ.kiev.ua/news/11073