Навчальний рік вже перетнув свій «екватор». Окрім підготовки до другого навчального семестру, у студентів набуло актуальності питання проходження та оформлення навчальної практики.
25 січня 2021 року відбулася зустріч студентів 2-го курсу ОС «бакалавр» спеціальності 081 Право, 3-го курсу ОКР «молодший спеціаліст» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування з керівниками практики. Під час зустрічі зі студентами обговорили програму практики, її мету, а також надали загальні рекомендації та поради щодо ведення щоденника практики та написання звіту.
В лютому 2021 року студенти Коледжу проходять практику в:
• районних державних адміністраціях;
• районних судах;
• Національній поліції України;
• Головному територіальному управлінні юстиції в місті Києві;
• Прокуратурі міста Києва та районних прокуратурах;
• фінансових установах;
• банках;
• страхових компаніях.
Практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навичок. Вона покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки.
Тож бажаємо вдалого проходження практики!