Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Економічний факультет

XVІIІ Міжнародна науково-практична конференція
«Шевченківська весна 2021. На шляху до сталого розвитку»,
що відбудеться 18-19 березня 2021 року в онлайн режимі.

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень. У програмі конференції плануються секційні засідання за 9 напрямами.
У програмі конференції плануються секційні засідання за 9 напрямами:
  1. Проблеми та перспективи економічного розвитку в умовах глобальних викликів сучасності.
  2. Фінансова система України: сучасні виклики та реалії функціонування.
  3. Економіка бізнесу.
  4. Світова економіка та міжнародний бізнес: сучасні виклики та перспективи розвитку.
  5. Екологічне підприємництво майбутнього: погляд молоді.
  6. Сучасні проблеми та перспективи розвитку менеджменту в постіндустріальному суспільстві.
  7. Облік, контроль та оподаткування діяльності підприємств: сучасні виклики та тенденції розвитку в Україні.
  8. Економічна аналітика та статистика.
  9. Моделювання та інформаційні системи в економіці: напрями розвитку та адаптація.
Ключові дати:
 Детальна інформація за посиланням.